Hoger beroepszaak Hoefdraad aangevangen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Hof van Justitie heeft een begin gemaakt met de behandeling van de hoger beroepszaak van ex-minister Gilmore Hoefdraad, tegen de uitspraak van kantonrechter Susanne Shu.

Deze rechter besliste dat de in staat van beschuldiging stelling van Hoefdraad door De Nationale Assemblee, rechtmatig is. Als gevolg van deze uitspraak is nu de strafzaak tegen Hoefdraad in proces gekomen en is zelf al een strafeis gedaan tegen de bewindsman.

Vrijdag is het proces van behandeling van de hogerberoepszaak uitgezet. Eerst zal de juridische verdediging van Hoefdraad een pleidooi houden, waarom het in beroep gaat tegen het vonnis van de kanton rechter.

Op weer een nog te bepalen datum zal de advocaat van de DNA, Anenda Veldman, een antwoord pleidooi houden. Daarna komen zowel de verdediging van Hoefdraad als die van het parlement weer aan het woord, in wat respectievelijk genoemd wordt een repliek en een dupliek.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Als je binnenkort komt te overlijden door het C- virus is dat je eigen schuld

Hierna zal het Hof van Justitie tot een vonnis komen en uiteindelijk beslissen als de in staat van beschuldiging stelling van Hoefdraad door De Nationale Assemblee wel rechtmatig is geweest.

De advocaat van Hoefdraad, Irene Lalji, zegt dat er voor haar cliënt een spoedeisend karakter aanwezig is bij dit hoger beroep. Dit omdat intussen naar aanleiding van de uitspraak van rechter Chu er nu, ook al bij het Hof van Justitie, de strafzaak tegen Hoefdraad in een vergevorderd stadium is.

Er is zelf al een strafeis gedaan door het Openbaar Ministerie van twaalf jaar en een geldboete van SRD 500.000 geëist.

“Het spoedeisende hierin is, dat wanneer in deze hogerberoepszaak zou blijken dat de in staat van beschuldiging stelling van de gewezen minister niet op de juiste manier heeft plaatsgevonden, de strafzaak op losse schroeven komt te staan”.

“Het zou betekenen dat de strafzaak wel in behandeling is maar de basis daarvan niet juist is”, zegt Lalji.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: YouTuber verdient 1 miljoen US Dollar binnen twee dagen met kanaal

Zelf is zij ervan overtuigd dat de in staat van beschuldiging stelling in strijd is met wet en recht en niet conform de Wet In staat van beschuldiging stelling gewezen en Politieke Ambtsdragers – WIPA. Er is voorbij gegaan aan het hoorbeginsel zoals dat in die wet staat aangegeven”, zegt de raadsvrouwe aan United News.

De rechtszaken waar Hoefdraad in is verwikkeld, kunnen nogal verwarrend overkomen bij het publiek. Nadat hij in staat van beschuldiging is gesteld, door het parlement, heeft hij kort na elkaar zowel een kort geding, als een bodemproces aangespannen tegen zijn in staat van beschuldiging stelling.

De rechtszaak die vrijdag is begonnen is een vervolg op het kort geding.

De bodemprocedure is intussen ook in proces en loopt nog altijd.

Daarnaast is er het strafproces waarin tegen hem een strafeis is gedaan. In die strafzaak zal het Hof van Justitie op 29 juli uitspraak doen.

Hoefdraad die het niet eens is met zijn in staat van beschuldiging stelling, is van mening dat op hem politieke rancune wordt toegepast en is voortvluchtig.

Tijdens de behandeling van de strafzaak heeft zijn verdediging naast het in twijfel trekken van zijn in staat van beschuldiging stelling, ook gesteld dat in deze kwestie het niet zou moeten gaan om een strafzaak, maar een rechtszaak op het bestuurlijk vlak.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten