fbpx

Hofpresident Rasoelbaks blikt terug op enerverend zittingsjaar

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Surinaamse Hof van Justitie heeft het nieuwe zittingsjaar 2022-2023 geopend tijdens een buitengewone openbare zitting.

Hofpresident Iwan Rasoelbaks blikte terug op een enerverend zittingsjaar 2021-2022. Tegelijkertijd wordt vooruitgekeken naar betere momenten. Hij hoopt vooral op rechtspraakverbetering.

“Rechtspraakverbetering impliceert rechtstaatontwikkeling met versteviging van de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor de samenleving en de burgers”, aldus de magistraat in zijn openingsrede.

De Hofpresident zegt dat het instituut zich realiseert dat Suriname en de wereld zich in een crisistijd bevinden, vandaar dat er ook bezuinigd wordt en prioriteiten worden gesteld.

Hij legde voor rechtspraakverbetering de nadruk op de goede wil van bestuurders, wetgevers, overheidsadministratie en rechtssprekers. De Hofpresident sprak zijn erkentelijkheid uit aan eenieder die zich voor én ten behoeve van een goede rechtspraak in de natie inzet in het belang van de rechtstaat en de justitiabelen.

Hij richtte zich op eenieder die zijn schouders onder het werk heeft gezet, zowel op het bestuurlijke als het rechtsprekende deel. “Ik vraag u op dat pad verder te gaan, dit zittingsjaar succesvol te maken en geen tijd te verliezen om de gestelde doelen tot verbetering van de rechtspraak te realiseren”.

Als markante resultaten in het afgelopen zittingsjaar noemde de Hofpresident onder meer de digitale zaakregistratie in de civiele sector. Hierdoor kan snel informatie worden verkregen over civiele zaken die vanaf april 2022 nieuw zijn ingediend alsook over het verloop van deze zaken.

Verder wordt er teruggewerkt naar digitale registratie van de oude zaken ingediend voor 1 april 2022. De doorlooptijd van nieuwe handelszaken in bodemprocedure is per 1 oktober 2021 substantieel verkort.

BEKIJK OOK
Studente dood nadat uitgedroogde palmboom op haar terechtkwam

Het aantal oude zaken wordt steeds minder middels het uitvoeren van het project wegschrijven van achterstanden. Deze trajecten zullen in het nieuwe zittingsjaar gecontinueerd worden ten einde te geraken tot snellere doorloop en afronding van civiele zaken en acceptabele achterstand in uitspraken per ultimo 2023 in unit handelszaken.

Er zijn structurele verbeteringen en efficiëntie in de strafsector geprojecteerd voor het nieuwe zittingsjaar, waarbij de rechtspraak zal beginnen met het project digitalisering van de zaakregistratie binnen de 3 units van de strafsector: rechtercommissariaat, kantongerecht strafzaken en hof strafzaken. Dit in samenwerking met het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en het Openbaar Ministerie. Het Hof hoopt in het nieuwe zittingsjaar de eerste afgestuurde schrijfjuristen-straf te verwelkomen.

Dit traject en andere opleidingstrajecten zullen worden afgewikkeld met de EU-grant die beheerd wordt door Centre for International Legal Operations (CILOP) in Nederland.

Opleidings- en trainingsondersteuning zullen verleend worden door Nederlandse en Surinaamse counterparts, te weten: de Raad voor de Rechtspraak en de Stichting Studie Rechtspleging, en het Centrum voor Democratie en Rechtspleging.

Met dit driejarige traject hoopt het Hof op zodanige versterking met nieuwe rechters, schrijfjuristen en griffiers alsook het instellen van meervoudige kamers voor bepaalde categorieën straf en civiele zaken. Hierdoor zullen meer seniorenrechters vrijkomen om de rechtspraak in hoger beroep te ondersteunen.