fbpx

Herstructureringsplan Grassalco goedgekeurd

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering heeft haar goedkeuring gegeven aan het herstructureringsplan van Grassalco.

Het clusterteam dat door de regering benoemd was om Grassalco te begeleiding in het proces naar herstructurering, blijft bestaan.

Dit team zal de regering maandelijks rapporteren over het implementatieproces van het herstructureringsplan.

Minister David Abiamofo herinnert eraan dat de regering reeds enige tijd bezig is met het weder gezond krijgen van Grassalco.

Het bedrijf had eerder al een herstructureringsplan gepresenteerd aan de regering, die echter niet helemaal content hiermee was. Er is toen een clusterteam van ministers benoemd om het bedrijf te begeleiden in het proces naar herstructurering.

Abiamofo maakt samen met zijn collega’s Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM), Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) deel uit van dit team, terwijl ook minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning er zitting had.

Minister Abiamofo: “Het is een lang en leerrijk traject geworden met Grassalco. We hebben dat plan kunnen beoordelen en vandaag heeft de regering een besluit genomen, we hebben dat plan goedgekeurd.”

Volgens de bewindsman is het document onder voorbehoud goedgekeurd, omdat de regering c.q. de cluster van ministers betrokken wil blijven bij de implementatie van het herstructureringsplan.

BEKIJK OOK
Financiën heeft nog geen US-dollars beschikbaar gesteld aan importeurs

“Dus dat wil zeggen dat wij het bedrijf niet alleen laten, wij willen geïnformeerd worden over de stappen die genomen zullen worden in de implementatiefase.” Het clusterteam zal hierover op maandbasis aan de regeringsraad rapporteren.

De regeringsraad heeft zich ook gebogen over de status van het plantvermeerderingsbedrijf InVitroPlants als dochteronderneming van Grassalco. Het voornemen is dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) meer betrokken wordt bij de activiteiten van deze onderneming.

Er zal gewerkt worden aan een Memorandum of Understanding tussen Grassalco en het ministerie van LVV. Minister Abiamofo: “Alleen om ervoor te zorgen dat alle kennis in Suriname gebundeld wordt om dit dochterbedrijf een betere toekomst te kunnen bieden.”

“We willen ook een goed beeld zien van de inkomsten en uitgaven van het bedrijf, zeker wanneer het bedrijf nu het besluit heeft genomen om de productie zo een beetje te gaan outsourcen. We willen een duidelijke tijdslijn zien van wanneer het bedrijf in de blauwe cijfers zal zijn. Al bij al zijn we tevreden en daarom heeft de regering het besluit ook genomen om dat plan goed te keuren.”