Herstart Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector een feit

GFC NIEUWSREDACTIE- Om in te spelen op de behoefte vanuit de particuliere sector heeft de herstart van het Fonds Technische Bijstand Particuliere Sector (FTBP) plaatsgevonden.

Gekoppeld daaraan is ook een website gelanceerd, waar ondernemers zich kunnen registreren voor goedkoop kapitaal.

Deze formaliteiten hebben op 15 juni plaatsgevonden bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), die dit fonds beheert.

Uit dit Fonds kunnen lokale ondernemers tegen gunstige voorwaarden leningen krijgen voor de voorbereiding van hun investeringen.

NOB-directeur Sandy Cameron zegt dat de middelen uit het fonds bestemd zijn voor de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken en pilotstudies, sub sector studies, marketingplannen, trainingen en certificeringen.

De bankdirecteur is ervan overtuigd dat dit fonds een steun in de rug zal zijn voor ondernemers. Hetgeen ook een positieve impact zal hebben op de economie.

Voorzitter Jaswant Doekharan van de permanente commissie FTBP zegt dat uit consultaties tussen het ministerie van Financiën en Planning en het bedrijfsleven gebleken is dat er behoefte is aan dit fonds.

OOK INTERESSANT
Surinaams begrotingstekort teruggebracht tot 4,3%

“Het is de eerste stap richting volledige ondersteuning. De particuliere sector is de ruggengraat van de economie”, aldus de voorzitter.

In de commissie hebben verder zitting; Helyante Mac-Donald namens de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Aditpersad Moensi namens de Associatie van Surinaamse Fabrikanten. De voorzitter is afgevaardigde van het ministerie van Financiën en Planning.

De website is gelanceerd voor ondernemers om zich met gemak te kunnen registreren voor middelen uit het fonds. Op de website is ook omschreven wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor een lening. Ook zijn de voorwaarden en de faciliteiten die het fonds biedt omschreven.