Herpositionering SEMiF moet grotere impact in Suriname creëren

GFC NIEUWSREDACTIE- Met de lancering en herpositionering van de Suriname Environmental Mining Foundation (SEMiF), wordt gestreefd om een nog grotere impact in Suriname te creëren.

Op donderdag 3 augustus heeft in Courtyard by Marriott de herpositionering van SEMiF plaatsgevonden, gefinancierd door Rosebel Goldmines.

Dit fonds is van belang voor de Surinaamse bevolking in het algemeen en de leefgemeenschappen in Rosebel’s werkgebied, met name het Brokopondogebied. Tijdens de launch kwam ook het “social responsibility” aspect van het bedrijf aan de orde.

Michal Ramdas, voorzitter van SEMiF, geeft aan dat het fonds, ontwikkeling op een effectieve wijze teweeg wil brengen en wel middels het uitvoeren van projecten.

“Onze nieuwe identiteit symboliseert een welvarende toekomst, waarin de rijkdom van Suriname op een duurzame wijze wordt benut voor de bevordering van de ontwikkeling”, benadrukt de SEMiF-voorzitter.

OOK INTERESSANT
Amerikaanse politieagent bij stoplicht doodgeschoten vroeg vriendin dagen eerder ten huwelijk

De SEMiF ondersteunt diverse belangrijke doelstellingen zoals het stimuleren van verantwoorde exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, het versterken van studiebeurzen aan getalenteerde Surinaamse burgers binnen de vastgestelde kaders en het bevorderen van ondernemerschap, gericht op duurzame ontwikkeling. Met deze herpositionering wil SEMiF hun inspanningen intensiveren en hun bijdrage aan de maatschappij vergroten.

SEMiF-manager, Vishal Premchand ging in op de projecten die voor het SEMiF-fonds in aanmerking komen alsook enkele lopende projecten.

De themagebieden om voor het SEMiF- fonds in aanmerking te komen berusten op de volgende gebieden: Educatie en Onderzoek, Ondernemerschap, Gemeenschapsontwikkeling en Milieubescherming. Een presentatie van het nieuwe SEMiF-logo alsook de communicatiemiddelen voor de algemene SEMiF “brand”.

OOK INTERESSANT
Bonden in Suriname roepen op tot heroverweging Btw-verhoging

De oprichters van dit fonds en de districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, benadrukten achtereenvolgend het belang van dit fonds voor Suriname en voor het gebied. Het fonds heeft thans een bedrag van $ 5 miljoen ter beschikking.

Het SEMiF-fonds is opgericht op 27 februari 2008. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen bij de Delfstoffenovereenkomst, namelijk Rosebel Goldmines, N.V. Grassalco en de Republiek Suriname.

Daarnaast speelt het bestuur een belangrijke rol in de besluitvorming waarbij verzoeken om financiering, zorgvuldig worden beoordeeld door dit orgaan.