fbpx

Hebben Surinaamse politici mogelijk een laag intelligentieniveau?

INGEZONDEN- Er bestaat steeds meer twijfel bij mij over het opleidings- en ontwikkelingsniveau van bepaalde politici in Suriname.

Als ik sommigen van hen hoor praten, groeit die twijfel gestaag. Er komen vaak zoveel onnozele voorstellen en woorden uit hun mond, dat ik er geen andere gedachten bij kan krijgen.

Dat de standaard op dit vlak bij ons heel erg laag ligt en bijna een ieder die maar wat weet te brabbelen zich in een hoge politieke positie weet te manoeuvreren, is zorgwekkend.

Elke minister, DNA- lid, VP of president zou ten minste een opleiding op HBO- niveau en een goede algemene ontwikkeling moeten hebben. Daarnaast moeten ze vlot Nederlands en Engels kunnen spreken en verstaan. Daarbovenop is ook hun IQ een zeer belangrijke factor.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS:  Suriname niet eens in staat om 400.000 mensen in kort tijdbestek te vaccineren

Het zijn politici die met het nemen van belangrijke beslissingen, sterke invloeden kunnen uitoefenen op de kwaliteit van ons leven. Slecht beleid van incapabele personen met een laag cognitief vermogen en ontwikkelingsniveau kan een verwoestend effect hebben op de leefkwaliteit van hele generaties.

BEKIJK OOK
Openbare Werken in zee met Al Walaa Industrial Company voor aanpak woningnood

Nu al merk ik als 30- plusser dat mijn hedendaagse levensstijl en mijn nabij toekomstleven totaal geruïneerd worden door foutieve politieke beslissingen van figuren die, zo blijkt, helemaal niet in staat zijn de juiste beslissingen te nemen.

Mijn leven vandaag de dag, maar ook mijn toekomstperspectieven zijn in handen van personen in wie ik totaal geen vertrouwen heb. Ik leef maar 1 keer! Ik weiger mijn leven zo te gronde te laten richten door onbekwame, onderontwikkelde politieke gelukzoekers met totaal foute ambities.

Mevrouw S. Cruden

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]