Hebben de meeste ouders een grondig begrip van effectieve kinderopvoeding?

kinderen leren over cultuur en diversiteit 2864 1632387135

OPINIE- Het is een oproep die dikwijls wordt gedaan: we zouden in Suriname een betere focus moeten leggen op het effectief opvoeden van kinderen.

Maar weten de meeste ouders wel wat dat precies inhoudt? Kennen zij de juiste normen en waarden? Hoe zit het met onze onderwijsgevenden? Bezitten zij het juiste beschavingsniveau? Hierover bestaan veel twijfels, en ik deel die.

Ik ben ervan overtuigd dat veel moeders en vaders in Suriname wellicht niet volledig begrijpen hoe men zich gedraagt in een beschaafde samenleving. Echter, de vraag blijft: wat houdt een goede opvoeding precies in?

Een goede opvoeding is meer dan het instilleren van beleefdheid en goede manieren; het gaat ook om het kweken van respect voor anderen en het ontwikkelen van emotionele intelligentie.

Dit houdt in dat kinderen leren hoe ze hun emoties op een gezonde manier kunnen uiten en dat ze empathie ontwikkelen voor anderen.

Goede opvoeding omvat ook het helpen van kinderen bij het ontwikkelen van een sterk karakter en het begrijpen van het belang van hard werken en doorzettingsvermogen. Het gaat over het aanmoedigen van kinderen om hun passies na te streven en hen te ondersteunen in hun groei.

OOK INTERESSANT
De voorgenomen BTW-verhoging in Suriname, tijd om de waarheid te achterhalen

Het is ook belangrijk dat ouders en opvoeders de waarde van educatie benadrukken. Dit betekent niet alleen formeel onderwijs, maar ook het aanmoedigen van levenslange leergierigheid en nieuwsgierigheid.

Niet te vergeten, het cultiveren van een sterke morele kompas in kinderen. Dit kan gebeuren door het demonstreren en bespreken van ethische gedragingen en beslissingen in het dagelijks leven.

Als laatste, is een goede opvoeding onlosmakelijk verbonden met liefde en ondersteuning. Dit betekent niet dat ouders altijd moeten toegeven aan de wensen van hun kinderen, maar wel dat ze een veilige en bemoedigende omgeving bieden waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en groeien.

Kortom, een goede opvoeding is een complex en meervoudig proces dat verder gaat dan alleen het leren van beleefdheidsregels.

Het houdt ook in dat we kinderen leren om empathisch, nieuwsgierig, moreel verantwoordelijk en veerkrachtig te zijn. Het gaat om het vormen van de hele persoon. Laten we daarom onze focus leggen op deze fundamentele aspecten van opvoeding in Suriname.

OOK INTERESSANT
Analyse opiniepeiling DTV-EXPRESS

C. Wallerlei