Harde aanpak online leugenverspreiders in Suriname noodzakelijk

Hacker 1

INGEZONDEN- Het opzettelijk beledigen van individuen of het verspreiden van desinformatie, met potentieel schadelijke gevolgen voor bedrijven via online platformen, dient door het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) strenger en consistenter te worden aangepakt.

Momenteel biedt het internet te veel ruimte voor malafide individuen om ongestraft misleidende informatie en schadelijke leugens te verspreiden, vaak tot nadeel van anderen.

Het is raadzaam om in Suriname een speciale eenheid te introduceren, bestaande uit deskundige medewerkers die belast zijn met het onderzoeken en behandelen van klachten van slachtoffers.

Deze unit zou zich specifiek moeten richten op het opsporen van deze internetcriminelen om zo een gerechtelijke procedure te faciliteren.

Daarnaast is het cruciaal dat sociale mediaplatforms hun verantwoordelijkheid nemen door strengere identiteitsverificatie-eisen te stellen voor het openen van accounts, waardoor het anonimiteitsschild van deze criminelen verder wordt verminderd.

Het onbestraft laten van schade toebrengen aan individuen en bedrijven via online platformen is onacceptabel. Het is hoog tijd dat effectieve maatregelen worden genomen om deze groeiende vorm van cybercriminaliteit te bestrijden.

OOK INTERESSANT
De gewijzigde BTW-wet, tijd voor eerlijkheid

R. Pinas