fbpx

Guyanese regering voert politieke en diplomatieke druk op om Suriname te dwingen vergunningen te geven aan Guyanese vissers

GFC NIEUWSREDACTIE- De Federatie van Surinaamse Agrariërs, Suriname Seafood Association en het Visserscollectief hebben moeten constateren, dat de Guyanese regering, diplomatieke en politieke middelen aanwendt om de Staat Suriname ertoe te bewegen aan Guyanese vissersvaartuigen welke illegaal actief zijn in Surinaamse maritieme zones tot vergunningen, buiten de Surinaamse wettelijke voorschriften en regelgeving, toe te kennen.

De visserijsector is sedert augustus 2021 nog altijd in afwachting van de inhoud van overeenkomsten, schriftelijk door de Staat met Guyana gesloten, dan wel mondeling aan de Guyanese regering kenbaar gemaakt, voor zover dit het geval mocht zijn.

De inhoud van dergelijke afspraken of toezeggingen, is nooit aan de brancheorganisaties of aan het publiek kenbaar gemaakt. Dit wijkt af van de verplichting onder artikel 103 van de Grondwet van Suriname, dan wel, blijk van het feit, dat de Guyanese regering zich niet op enige bindende toezegging zijdens de Staat Suriname kan beroepen.

Hoewel geruchten bestaan, dat een toename in vergunningverleningen aan vissersvaartuigen, van Guyanese ondernemers, op te merken valt, wenst de Guyanese regering, actief, de Surinaamse Staat ertoe te dwingen, af te zien van de eigen wettelijke voorschriften en regelgeving betreffende zeevisserij.

BEKIJK OOK
Rapper Joey AK ontkent betrokkenheid bij schietpartij in Suriname

De staat Guyana heeft bovendien, oneigenlijk gedreigd Surinaamse ondernemingen, te stremmen in hun zakelijk verkeer, terwijl zulks indruist tegen ieder beginsel van het CARICOM verdrag.

Sedert de oproep zijdens de branche organisaties tot verbeterde controles, handhaving en samenwerking en waarborging van het gelijkheidsbeginsel in mei van 2022, heeft geen van beide staten enig noemenswaardig initiatief hiertoe genomen.

Handhaving van de geldende regelgeving is door de Guyanese regering veroordeeld en publiekelijk als ‘harassment’ aangemerkt, wat een minachting voor nationale regelgeving tentoonstelt, evenals inbreuk maakt op de soevereiniteit.

De branche organisaties, verwachten van de Surinaamse Staat een toewijding van deze inbreuk, bescherming van nationale ondernemers, die hun rechten onder het CARICOM verdrag uitoefenen en gelijke behandeling op de Guyanese markt toekomt, evenals een betuiging van toewijding aan naleving van wet- en regelgeving, betreffende zeevisserij.