fbpx

Grote rijstaanplanten, groenten en fruit Nickerie aangetast door ratten

GFC NIEUWSREDACTIE- Grote rijstaanplanten, groenten en fruit in het westelijk district Nickerie in Suriname zijn aangetast door ratten.

Verder heeft het verkeerde gebruik van rattengif door de boeren, geresulteerd in dode vee zoals koeien, geiten en schapen. Volgens dokter Radha Ramjattan, lid van de werkgroep bestrijding van de rijstrat in Nickerie, is bewustwording erg belangrijk als we de ratten willen bestrijden.

De arts geeft aan dat er verschillende oorzaken te noemen zijn van deze enorme rattenplaag. Ten eerste bestaat het vermoeden dat men heeft verzwegen over de rattenplaag. En door de hoge regenval zijn bermen en dammen niet optimaal schoongemaakt. Dat zorgt voor overwoekerde percelen en rijstvelden die niet zijn onderhouden.

Dit brengt met zich mee dat de beestjes daar kunnen nesten en flink vermenigvuldigen. De kleintjes knagen aan de jonge rijsthalmen, waarbij ze dus de aanplant vernietigen en de stro gebruiken om hun nesten te maken in de rijstvelden.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) kreeg in december een melding dat er een enorme schade was aangericht aan de rijstaanplant en groenten in de oostelijke polders. “We zijn toen het veld ingegaan en hebben inderdaad gezien dat het om een rattenplaag gaat”, zegt Ramjattan.

BEKIJK OOK
72-jarige fietser doodgereden

Na het bezoek van de LVV-minister is er rattengif, welke niet zo schadelijk is voor het milieu, verstrekt aan de boeren. Zij krijgen ook voorlichting om het spul op een verantwoorde wijze te gebruiken, dat het de planten en dieren niet aantast. Uiteindelijk moet het middel slechts de ratten uitbannen.

De Nickeriaanse boeren krijgen ook voorlichting om een schone omgeving op na te houden. Er is vanuit het ministerie geadviseerd om groenten en fruit die door ratten zijn gevreten niet ten verkoop aan te bieden. Het beste zou zijn om deze te verbranden of te begraven.

Boeren die de velden wensen in te gaan, moeten laarzen en rubberen handschoenen aandoen. Patiënten die koorts hebben, gepaard met koude rillingen, pijn in de kuiten en ogen moeten contact opnemen met hun huisarts.

Ook bij het niet kunnen ademen en problemen met urineren zou men gelijk de huisarts moeten raadplegen.