Groente-exporten naar Europa hervat

GFC NIEUWSREDACTIE- De export van bepaalde groentesoorten vanuit Suriname naar Europa was stopgezet.

Suriname moest verschillende zaken in orde maken, voordat de exporten werden gecontinueerd.

Vanaf 15 oktober is door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) toestemming gegeven voor hervatting van de exporten. Dit is grotendeels goed gegaan.

Echter is de bezending van 2 exporteurs in Nederland aangehouden bij controle, omdat er insecten geconstateerd zijn, zegt LVV-minister Prahalad Sewdien.

Deskundigen van LVV zullen nagaan wat er mis is gegaan.

In het vervolg zal alles gedaan worden om dit te voorkomen.