fbpx

Green Climate Fund stelt US$ 1 miljoen beschikbaar aan Suriname voor bescherming stedelijke gebieden

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Green Climate Fund (GCF) heeft op verzoek van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, een bedrag van bijkans $1 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten om stedelijke gebieden in Suriname te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Het programma is onderdeel van een regionaal programma van vier landen in het Caribisch gebied waaronder Trinidad en Tobago, St Lucia en Dominica.

Minister Silvano Tjong-Ahin gaf bij de bespreking van deze goedkeuring aan dat dit programma voortvloeit uit het “Making Cities Resilient 2030” (MCR2030) initiatief van het “UN Office for Distaster Risk Reduction”.

Het doel is om landen te ondersteunen bij het ondernemen van acties, die het risico van schade door milieurampen moet verminderen.

In het verlengde van dit doel zijn de activiteiten onder dit programma ook ontworpen om het weerbaarheidsproces van stedelijke gebieden in vier Caribische landen te vergroten. De landen dienen zich ervan bewust te zijn dat economische en ecologische uitdagingen op een geïntegreerde manier aangepakt moeten worden.

Het programma biedt ook een stimulans voor de toepassing van koolstofarme technologieën, klimaatbestendige infrastructuur en andere aspecten van een groene stedelijke economie.

𝐃𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐳𝐢𝐣𝐧:

1. Regionale kennisopbouw- en bewustmakingscampagne implementeren over klimaatrisico’s in Caribische steden, het opbouwen van klimaatbestendigheid en bevorderen van koolstofarme ontwikkeling.

OOK INTERESSANT
Invallen bij geldtransactiekantoor op verdenking van witwassen, mogelijk ook Surinamers aangehouden

2. Training om de capaciteiten van lokale overheidsvertegenwoordigers bij te scholen in weerbaarheid acties in het kader van klimaatverandering.

3. Regionaal dialoog gericht op een grotere participatie van de particuliere sector in stedelijke weerbaarheid activiteiten en het identificeren van kansen in de samenwerking tussen de overheid en de private sector.

4. Partnerschappen (PPP’s) en om nieuwe financiële producten en gemengde financieringsbenaderingen voor actoren uit de particuliere sector te identificeren om de koolstofarme stedelijke ontwikkeling verder te versnellen.

5. Een multi-country gap-analyse uitvoeren (inclusief een analyse van technologie- en beleidsbehoeften, en genderanalyse) voor klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling.

Het ministerie van ROM is belast met de coördinatie van de activiteiten in het kader van dit programma in Suriname. Binnenkort wordt gestart met een voorlichtingscampagne om stakeholders te informeren over de details van dit programma en hoe ze eraan kunnen participeren.

De bewindsman benadrukt dat dit programma zal bijdragen tot de integratie van het klimaatbeleid in het investeringsbeleid in Suriname. Hij gaf aan dat investeren in Suriname, vooral in stedelijke gebieden, nu meer dan ooit moeten worden getoetst op de risico’s van klimaatverandering.