Giftige rook verstoort dagelijks leven in Paramaribo- Noord

Rook rookwolken

GFC NIEUWSREDACTIE- Verschillende inwoners van Paramaribo- Noord, Suriname, geven aan dat ze zich ernstig benadeeld voelen door personen die grasvelden, bomen en huisvuil in brand steken.

De rook, die zeer giftige stoffen bevat, dringt hun huizen binnen en beïnvloedt hun gezondheid, wat tot grote irritatie en woede leidt.

“Ik kan vaak mijn ramen niet openen, terwijl ik graag frisse lucht wil inademen. Door het roekeloos verbranden van afval wordt mijn dagelijks leven ernstig verstoord”, vertelt een bewoonster uit de wijk Tourtonne 5 aan GFC.

Ook haar buurvrouw uit haar ongenoegen over de frequente vuilverbrandingen.

“Het is treurig dat onze overheid dit toelaat en ons in de steek laat. We worden gedwongen om binnen te blijven met ramen en deuren gesloten”, zijn haar klachten.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het inademen van vervuilde lucht, zoals die van vuilverbranding en grasverbranding, een voornaam risico voor de gezondheid.

Blootstelling kan leiden tot aandoeningen zoals astma, longkanker en hartziekten. De fijnstof en schadelijke chemicaliën in de rook kunnen de longfunctie volgens de WHO aantasten en het immuunsysteem verzwakken.

OOK INTERESSANT
Politie voert landelijke veiligheidsoperatie uit

Het wordt aangeraden aan overheden om striktere regelgeving te hanteren om de gezondheid van hun burgers te beschermen.

Foto ter illustratie.