fbpx

Getroffen huishoudens Brokopondo krijgen SRD 18.000 van overheid

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering heeft een aanvang gemaakt met het uitbetalen van de financiële vergoeding aan huishoudens in het district Brokopondo in Suriname.

Het gaat om de compensatie voor de waterschade als gevolg van de overstromingen in 2022. De presidentiële werkgroep Ontwikkeling Brokopondo heeft zich mede ingespannen hiervoor.

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het traditioneel gezag van Brokopondo, ondernemers, niet-gouvernementele organisaties en verschillende sectoren die in het district vertegenwoordigd zijn.

De voorzitter van de werkgroep, Sandino Ratling, geeft aan dat er eerst gewerkt is aan het inventariseren van de schade en op basis van wat er aan data beschikbaar was, is er een plan van aanpak geformuleerd.

De huishoudens zijn in kaart gebracht en de dorpen waartoe zij behoren. Er is ook gebruik gemaakt van informatie die door de Staatsolie Maatschappij Suriname was verzameld. Vervolgens is er teruggekoppeld met het Kabinet van de President, waarna er is besloten eerst tot uitbetaling aan de huishoudens over te gaan.

Na de inventarisatie zijn relevante instanties benaderd, waaronder de ministeries van Financiën en Planning en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Het terugkoppelen met BIBIS was nodig vanwege de donaties die na de overstromingen door internationale organisaties waren gedaan. “De budgetten zijn overlegd en we hebben besloten dat we zullen beginnen met het uitkeren aan huishoudens,” aldus Ratling, die eraan toevoegt dat ongeveer 200 huishoudens zich hadden geregistreerd.

BEKIJK OOK
“Er zijn nog heel veel zaken die in orde gemaakt moeten worden voor aanname kaderwet Collectieve Rechten Inheemsen en Tribale Volken”

De regering is eind vorig jaar gestart met de uitbetaling. Het gaat om een bedrag SRD 3000 per maand met terugwerkende kracht over een periode van zes maanden: juni/juli tot december.

Per huishouden zal er een totaalbedrag van SRD 18000 uitgekeerd worden. Hiervan is reeds 25 procent wat neerkomt op SRD 4500 aan een deel van de huishoudens uitbetaald.

Het resterend bedrag, te weten SRD 13500, zal in kavels uitgekeerd worden. In het budget zijn ook de landbouwers opgenomen. Aan hen wordt een eenmalig bedrag van SRD 50.000 uitgekeerd. De bedoeling is dat deze groep ondernemers met de compensatie weer een aanvang kunnen maken met hun landbouwactiviteiten.

Door de overstromingen in de periode maart-juni hebben grote gebieden in het district Brokopondo blank gestaan. Veel huishoudens en ondernemers hebben hierdoor schade aan have en goed ondervonden, terwijl bezittingen ook geheel verloren gingen. Volgens Ratling is intussen gebleken dat veel meer personen toen zijn getroffen door de wateroverlast. “Ook zij komen in aanmerking voor een vergoeding,” merkt de voorzitter op. Hij adviseert deze groep zich alsnog te laten registreren.