fbpx

Gesloten jachtseizoen op leguanen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zegt met betrekking tot het jachtseizoen op leguanen dat die is gesloten tussen 15 september en 31 december.

Volgens de Jachtwet 1954, artikel 13, lid a is er verbod in het gesloten seizoen op het vervoeren, verkopen, verhandelen, afleveren, ten verkoop, ten geschenke of ten ruil aanbieden dan wel tot deze doeleinden onder zich hebben van dieren, alsmede delen of producten daarvan, inclusief eieren, behorende tot het “jachtwild”.

BEKIJK OOK
Financiën heeft nog geen US-dollars beschikbaar gesteld aan importeurs

Bij het constateren van mistanden gedurende het gesloten seizoen (1 september tot 31 december ) kan gebeld worden naar de volgende nummers van de dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB) Afdeling Natuurbeheer om deze informatie door te geven 471641/472847.