fbpx

Gerenoveerde OS Zanderij wordt heropend

GFC NIEUWSREDACTIE- Zeer feestelijk wordt op 28 oktober 2022 in Suriname het gerenoveerde gebouw van OS Zanderij heropend.

Deze handeling zal verricht worden door minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) in aanwezigheid van volksvertegenwoordigers, een IDB-vertegenwoordiger, de districtscommissaris, de schoolleiding en leerlingen.

De renovatie is mogelijk gemaakt door financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in het kader van het Basic Education Improvement Programme (BEIP 2) project. Dit is een onderwijsvernieuwingsproject, dat de IDB in de voorbije zeven jaar heeft gefinancierd.

Belangrijke onderdelen van dit project waren:

– Renovatie van (delen) van openbare scholen in verschilde districten

– Bouw van een openbare school in Amatopo

– Ontwikkeling van een nieuw curriculum, nieuwe leerboeken met leerkracht instructieboeken, leesboeken en het drukken van deze nieuwe leerboeken leerjaar 6, 7 en 8. Deze boeken zullen in de loop van 2023 geleverd worden en gebracht worden naar de scholen.

– Training van leerkrachten in de nieuwe methoden:

o ontwikkelingsgericht onderwijs;

o de nieuwe manier van toetsen en de nieuwe (voortgangs)rapporten die informatie verschaffen over de onderdelen waarin de leerling zwak is en extra aandacht behoeven van de leerkracht (in de volgende klas);

BEKIJK OOK
Resocialisatiesessie voor jongeren in Opa Doelie

o het gedifferentieerd lesgeven door de leerkrachten.

Het Basic Education Improvement Programme (BEIP) 2 project zal medio 2023 worden afgesloten.

De IDB heeft intussen een nieuwe lening gegeven aan Suriname voor de uitvoering van het project: ‘Consolidating Access to Inclusive Quality Education in Suriname.’

In dit project worden het curriculum voor leerjaar 9 – 12 vernieuwd plus de bijbehorende boeken, trainingen en assessments (met name het basisonderwijs in leerjaar 10, maar ook de voortgangstoetsen in leerjaar 8 en 9).

Verder zal aandacht worden besteed aan Early Child Development (met name in het binnenland), Speciaal Onderwijs en de omgang op school met de meertaligheid, met name in het binnenland.

Ook zullen er in het district Wanica twee grote nieuwe scholen worden gebouwd en 10 scholen (met name in binnenland) worden gerenoveerd.