fbpx

Geld grootste struikelblok Mungra Medisch Centrum

GFC NIEUWSREDACTIE- De directie en stichtingsbestuur van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Suriname heeft een beraadslaging gehad met president Chandrikapersad Santokhi.

Het interim-managementteam, welke op 7 oktober werd geïnstalleerd, heeft verslag uitgebracht aan het staatshoofd. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid die ook deelgenoot was van de deliberatie deze week zegt dat er inspanningen zijn gepleegd om een aantal zaken te kunnen realiseren. De bewindsman merkt echter op dat het grootste struikelblok de beschikbaarheid van financiële middelen is.

Eerder dit jaar is er door het crisisteam een screening uitgevoerd bij het MMC. Hierna is het doorlichtingsrapport opgemaakt en doorgenomen met de president. Er is toen een interim management team geïnstalleerd voor de duur van 3 maanden. Minister Ramadhin heeft onder woorden gebracht dat het team nog zal aanzitten, omdat er goed werk is verricht.

BEKIJK OOK
Rijstboeren ingenomen met veldbezoeken president

Ramadahin: “Er zijn afspraken gemaakt om verder met dit team te continueren. Goede overlegstructuren zijn nodig om samen met alle partijen de nodige interventies te plegen. Het team zal samen met de ziekenhuisleiding nog een aantal bevindingen en kanttekeningen moeten plaatsen’, aldus de bewindsman.

Algemeen directeur Shaista Abdul geeft aan dat de financiële uitdagingen enorm zijn. “Gezondheidszorg is staatszorg. Als enige ziekenhuis in het westen van het land, dragen we zorg voor een populatie van 40.000 man. We hebben concrete voorstellen gedaan, welke goed zijn ontvangen door de regering”, zegt de directeur.

Zij geeft aan dat de president reeds goedkeuring heeft gegeven om enkele van de voorstellen te formaliseren.