Geen huisartsenvergunningen per 1 februari 2022 in Paramaribo en Wanica

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Volksgezondheid in Suriname deelt mede dat per ingaande 1 februari 2022 geen huisartsenvergunningen meer verstrekt zullen worden in Paramaribo en Wanica.

Alle verzoeken die na 31 januari 2022 worden ingediend, zullen niet meer behandeld worden voor de bovengenoemde districten.

In de bovengenoemde districten zijn er te veel huisartsen gevestigd, waardoor andere delen van het land weinig tot geen huisartsen hebben.

Het ministerie is voornemens om kwalitatieve gelijkwaardige gezondheidszorg te garanderen in alle districten door een transparant, evenwichtig en efficiënt huisartsenvestigingsbeleid te voeren.

In de transitiefase zullen conform de protocollen vergunningen bij hoge uitzondering worden verstrekt tot en met 31 januari 2022.

In totaal is er nog behoefte aan ongeveer 48 huisartsen om geheel Suriname te voorzien van huisartsen dienstverlening, echter dient men wel rekening te houden met de spreiding van de huisartsenvestigingen om de kwaliteit van de zorg te blijven waarborgen.

Hierbij zal het ministerie voor de komende periode haar beleid goed afstemmen op de lokale behoefte van de gemeenschap.