Geen geld om gebouwen Surinaamse universiteit te renoveren

GFC NIEUWSREDACTIE-De gebouwen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) verkeren al enige tijd in slechte staat, maar er wordt niet genoeg geld vrijgemaakt door de regering om de gebouwen te renoveren.

“Er wordt altijd een begroting ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om het onderhoud van de gebouwen en de voortgang van het onderwijs te garanderen, maar we krijgen nooit het gevraagde bedrag”, zegt voorzitter Shanti Venetiaan van het bestuur van de AdeKUS.

OOK INTERESSANT
Veiligheidszone Paramaribo krijgt boost door hernieuwde politiesamenwerking

Venetiaan zegt dat de staat waarin de gebouwen van de universiteit nu verkeren is te relateren aan de staat waarin het land verkeert. “We zijn een instituut, dat vrijwel volledig door de overheid wordt gesubsidieerd, dus als de overheid krap zit met geld, dan zitten we ook krap met geld. We gaan door een moeilijke tijd.”

OOK INTERESSANT
Veroorzaker van aanrijding laat slachtoffer in hulpeloze toestand achter

De salarissen van het personeel van de AdekUS worden betaald met de financiële bijdrage die het instituut krijgt van de overheid en het inschrijf-en collegegeld van de studenten. “Dat komt niet eens in de buurt van de kosten die gepaard gaan met de renovatie van de gebouwen. We hebben een keuze moeten maken en onze focus ligt bij het garanderen van het onderwijsproces.”