Geef vrouwen en meisjes gratis tampons en maandverband

INGEZONDEN– Ook wij van UMA Suriname roepen op tot ondersteuning van het menstruatieproject van Single Mother Project Suriname.

De organisatie wil maandelijks 5000 gratis menstruatieproducten verstrekken aan minderdaadkrachtige moeders en meisjes.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat veel vrouwen zich geen sanitaire producten, zoals menstruatieproducten, kunnen veroorloven.

De zogenoemde Period poverty oftewel menstruatiearmoede is een wereldwijd probleem en houdt in dat niet iedereen altijd genoeg geld heeft om menstruatieproducten aan te schaffen.

Dat geldt vooral voor jonge meisjes, die als gevolg ervan bijvoorbeeld thuis blijven van school of knoeien met wc-papier. Dit speelt ook in rijke, westerse landen.

Ook in andere landen kwam de afgelopen jaren aandacht voor menstruatiearmoede. In Schotland hoeven studenten sinds 2018 niet meer te betalen voor tampons en maandverband, afgelopen jaar ging dit gelden voor alle Schotse vrouwen.

In 2020 volgde de Britse regering; op Engelse scholen hoeft ook niet meer te worden betaald voor de sanitaire producten.

In hetzelfde jaar maakte de Nieuw-Zeelandse regering geld vrij met als doel in 2021 alle staatsscholen te voorzien van gratis menstruatieproducten.

Zover is het in Suriname nog lang niet. Door de onderzoeken rond menstruatiearmoede en de ontwikkelingen in het buitenland is er vanwege de verslechterde economische situatie in het land nu wel een discussie gaande over het gratis beschikbaar stellen van tampons en maandverband.

UMA Suriname

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Vrouwen hebben geen geld om maandverband te kopen en raken ernstig gedupeerd

Overige berichten