Gedachtewisseling RGD en delegatie Rijksinstituut Volksgezondheid Nederland over vernieuwing wet besmettelijke ziekten

GFC NIEUWSREDACTIE- Een delegatie van het Rijksinstituut Volksgezondheid Nederland, onder leiding van directeur Jaap van Dissel heeft een werkbezoek gebracht aan de leiding van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) van Suriname.

Het doel van het gesprek was om informatie over de RGD uit te wisselen teneinde te geraken tot advies voor de vernieuwing van de wet besmettelijke ziekten c.q. het signaleren van infectieziekten.

Dissels werd vergezeld door twee juristen en een adviseur, terwijl het gezelschap van de RGD bestond uit directeur Nishita Gajadin, Aloyius Koendjbiharie (arts), Rani Nannan Panday (manager onderdirecteur medische aangelegenheden) en Bibi Bacchus (vertegenwoordiger van de afdeling verpleging) zaten ook aan.

Afgesproken is dat er een commissie geïnstalleerd wordt waarin vertegenwoordigers van beide partijen zitting zullen hebben en die zich zullen buigen over deze materie.

Het gesprek was op advies van de Nederlandse arts-microbioloog en epidemioloog, tevens adviseur van de president van Suriname, Marc Sprenger.

OOK INTERESSANT
Start bouw nieuwe vergaderzaal Surinaams Parlement