fbpx

Garanderen veiligheidsgevoel blijft prioriteit Defensie in 2023

GFC NIEUWSREDACTIE- Het jaar 2022 was voor het ministerie van Defensie in Suriname het jaar van de operaties en ondersteuningsactiviteiten.

Vooral het verhogen van het veiligheidsgevoel van de samenleving blijft één van de prioriteiten in het jaar 2023. “Het is bewezen dat veiligheid één van de voorwaarden is om te komen tot duurzame sociale en economische ontwikkeling. Hoe klein de bijdrage ook was geweest, wij hebben als veiligheidsorgaan gewerkt aan veiligheid en we hebben noch tijd noch moeite gespaard om onze samenleving te ondersteunen.

“We zullen in het komend jaar dezelfde voortvarendheid betrachten bij het voeren van beheersdaden op ons territoir. Grote operaties, gezamenlijk optreden met onze nationale en buitenlandse partners. Kortom, we gaan op dezelfde voet voort en hiermee dragen we bij tot een veiligere Suriname en regio.”

Zo stelde kolonel Werner Kioe A Sen, bevelhebber van het Nationaal Leger, tijdens de jaarafsluiting. Hij gaf een overzicht van enkele operaties en ondersteuningsactiviteiten die in 2022 zijn uitgevoerd.

Zo is er tijdens de Operatie Koejake nagegaan als er inderdaad aan goudwinning werd gedaan in het westen van Suriname. Tot dusver is gebleken dat onze biodiversiteit in dat gebied grotendeels nog intact is.

Verder werd in de periode van de demonstraties van de Organic Movenemt de Operatie Vuurdoop uitgevoerd, toen twee Molotovcocktails zijn geworpen op een overheidskantoor en een politiek centrum.

“Samen met andere veiligheidsdiensten hebben we gewerkt aan de handhaving van de openbare orde. Verder is ook de Operatie Piranha uitgevoerd, waarbij het Nationaal Leger het Openbaar Ministerie heeft ondersteund bij de bestrijding van milieucriminaliteit. Hierdoor zijn 10 skalians onklaar gemaakt.”

Bij de civiel-militaire Operatie Gran Mati zijn meer dan 500 bewoners van Apoera en omgeving geholpen aan medische en tandheelkundige zorg. Dit werd gedaan met zowel lokale artsen en buitenlandse partners.

Hoewel de renovatie van een school in Coronie ook onderdeel zou zijn van deze operatie, is dit helaas niet doorgegaan vanwege de gestegen kostprijzen van materiaal. Gehoopt wordt om dit het komend jaar alsnog te doen.

De Operatie Marbonsu, die op 15 december van start ging, wordt tot de eerste week van januari 2023 uitgevoerd. Volgens de kolonel is dankzij de inzet van het defensiepersoneel nu al een duidelijke afname waar te nemen van zware criminaliteit komende vanuit de goudvelden en de districten. Er zijn verder ook geheime operaties geweest in de strijd tegen transnationale en georganiseerde criminaliteit.

BEKIJK OOK
Meisje, 2, omgekomen bij woningbrand

Naast de operaties is er ook op meerdere momenten ondersteund. Zo heeft het Nationaal Leger tijdens de overstroming in het Brokopondo-gebied samen met het NCCR de getroffen bewoners ondersteund. In het district para is er ondersteuning verleend met zwaar materieel.

Ook tijdens de gezamenlijke patrouilles met de fransen op de Marowijne- en Lawarivier, en gedurende eigen patrouilles te lucht en te land heeft het Nationaal Leger het overheidsgezag doen gelden.

Instanties die de zorg hebben over seniorenburgers, zijn op diverse manieren ondersteund. Meer dan 60 scholen zijn bezocht voor motivatiesessies. “Verder hebben we bij grenspatrouilles illegale immigranten kunnen stuiten.

De gezamenlijke patrouilles tussen de Marine en Kustwacht op zee hebben we ook uitgevoerd. Bijvoorbeeld, enkele vissers die in nood waren konden worden gered”, aldus de kolonel.

Zowel kolonel Kioe A Sen als minister Krishna Mathoera benadrukt dat ondanks de successen die er zijn geboekt, er nog heel veel zaken zijn die verbetering behoeven in de organisatie.

Het komend jaar zal er verder worden geïnvesteerd in het personeel en leiderschap. Geleidelijk aan zullen er ook meer renovaties plaatsvinden. Ook investeringen in nieuwe equipement zullen plaatsvinden. Er zullen verder ook een aantal opleidingen starten, voor alle categorieën.

“Maar onthoud één ding: Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd. Dus, hoe pakken we onze problemen dan aan? In elk geval niet door alles aan de grote klok te hangen op sociale media. Want hiermee schaad je de organisatie veel meer. We leggen onszelf bloot aan de buitenwereld, ook aan criminele organisaties die proberen om in ons systeem te infiltreren door corrupte aanbiedingen te doen aan ons personeel.

“We leggen ons op deze manier ook bloot aan andere legers. Je moet je schamen wanneer je dat doet. Er zijn genoeg overlegmomenten en er zijn genoeg mogelijkheden om tekortkomingen te melden. Doe het niet via sociale media, want we gaan corrigerend optreden,” aldus de legerbevelhebber.