Financiënminister Achaibersing: De Ware Tijd verwart samenleving met misleidende kop

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Financiën heeft met verbazing kennisgenomen van de kop van een artikel in De Ware Tijd van dinsdag 23 februari, waarbij wordt gesuggereerd dat de regering – ‘nog steeds’- met leningen de staatshuishuishouding financiert.

Het artikel van De Ware Tijd is gebaseerd op een internationaal rapport genaamd EMFI in London. Het Bureau voor de Staatsschuld heeft het rapport van EMFI doorgenomen en geeft aan dat de data niet klopt met wat bekend is bij het Bureau. Dit is ook te verifiëren op de website van het Bureau van de Staatsschuld.

Zowel het ministerie van Financiën en Planning alsook het Bureau voor de Staatsschuld vraagt zich af waar deze internationale organisatie haar informatie op baseert.

Financiënminister Armand Achaibersing zegt hierover: ” Wij hebben vanaf augustus geen nieuwe lening gesloten om de salarissen te kunnen betalen. Het is zeer spijtig te constateren dat journalisten feiten niet verifiëren en daarnaast de samenleving misleiden met koppen. Wij betreuren dit en vragen de leiding van De Ware Tijd, om juist in tijden van crisis, het moreel-ethisch kompas van de journalistiek ter hand te nemen, zodat we een volk in crisis, niet verder verwarren met tendentieuze koppen.”

Overige berichten