Financiële situatie Suriname niet zoals gehoopt

INGEZONDEN– Het financieel systeem functioneert niet zoals men had gehoopt, concludeert vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk aan de hand van noodkreten en klachten uit de samenleving.

Het stemt enigszins goed dat de vp inziet en toegeeft dat het verkeerd gaat. De vraag is echter wat er gaat gebeuren om het tij te keren.

Volgens de vp is er een situatie overgenomen die zwaar drukt op de economie van het land, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt met de onderhandelingen tussen het Franse financieel adviesbureau Lazard en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Echter de lang beloofde redding van het IMF, laat niet alleen op zich wachten, maar lijkt zelfs voor het lopend jaar, het gat niet te kunnen dichten.

Het toverwoord van diasporakapitaal, heeft nu wij in de stabilisatiefase zitten, het overweldigend bedrag van euro 0,00 onze economie doen binnenvoeren, in tegenstelling tot de in het wederopbouwplan geprojecteerde USD 10 miljoen.
Diverse pogingen om het land uit de financiële malaise te halen, schijnen niet te willen werken.

Coalitiepartner NPS heeft vrijdag tijdens de behandeling van de ontwerpwet die de regering moet machtigen een
nieuwe investeringsvennootschap op te richten, gezegd de regering geen blanco cheque te zullen geven.

OOK INTERESSANT
Academisch Ziekenhuis Paramaribo maakt nog steeds geen nieuwe afspraken voor echo-onderzoek

NPS-parlementariër Patricia Etnel concludeert dat zoals de machtigingswet is ingediend voor het oprichten van de vennootschap, de rol van de staat te sterk aanwezig is, instituten voor controle en met name die van de Centrale Bank worden uitgehold en wordt er geen ruimte gelaten voor de particuliere sector om zich te ontwikkelen.

Alles is dan gecentraliseerd bij de president en er een ernstige dreiging is voor corruptieve praktijken.

De vp vraagt de samenleving om nog wat geduld te betrachten, echter hebben grote delen van het financieel- getergd volk geen geloof meer in deze regering.

Da Ai

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Ons salaris is zo licht als een veertje