fbpx

EZ: ruim SRD 1 miljoen aan boetes geïnd

GFC NIEUWSREDACTIE- De Economische Controle Dienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) in Suriname legt regelmatig boetes op aan ondernemers tijdens reguliere controlewerkzaamheden.

In de periode februari tot en met september 2022 is er ruim SRD 1.030.955 aan boetes geïnd.

Het gaat overwegend om overtredingen van de wet economische delicten. De ECD- ambtenaren zijn tijdens de controlewerkzaamheden bij importeurs en winkeliers gestuit op smokkelwaar. Daarnaast zijn er landbouwchemicaliën in winkels aangetroffen en er zijn goederen gehamsterd.

Verder bleek meermalen dat de vergunningen van de ondernemers niet in orde waren. De ECD is regelmatig in de verschillende wijken en districten bezig met controlewerkzaamheden. Klachten die worden ingediend, worden zorgvuldig onderzocht en afgehandeld door de ambtenaren. Er wordt verder ook discreet omgegaan met de informatie van de consumenten en de ondernemers.

BEKIJK OOK
Kapitale Delicten onderzoekt roofmoord te Langatabiki, nog geen aanhoudingen

Het Ministerie van EZ doet een beroep op een ieder om zich niet schuldig te maken aan prijsopdrijving en andere overtredingen van de wet economische delicten. Er zal niet geschroomd worden om ondernemingen voor een lange periode te sluiten die zich toch nog schuldig maken aan overtredingen.

Consumenten en ondernemers kunnen hun klachten indienen via:

+5978530915 (Whatsapp)
1940 (verkort nummer)
[email protected]