Export in gevaar!

export handel containers haven economie

INGEZONDENDe besprekingen met het IMF lijken enkele hobbels te hebben, w.o. het wisselkoersbeleid.

Het vraagstuk van de wisselkoers teistert de regering vanaf haar aantreden. In september 2020 kregen we een devaluatie van de SRD met de wijziging van de CBvS-notering van de USD van 7,52 naar 14,29.

Per 1 maart 2021 introduceerde de CBvS de bandbreedte voor de USD van 14,29 tot 16,30. Deze devaluatie roept vraagtekens op net als die van augustus 2020. Hoe komt de CBvS aan deze koersen?

De monetaire autoriteiten zijn bezig “het kind met het badwater weg te gooien”. Repatriëring van exportvaluta is noodzakelijk, maar 30% verplicht inwisselen tegen de CBvS bandbreedte koers is dodelijk voor exportbedrijven.

Inwisselen tegen de CBvS koers die lager is dan de straatkoers leidt tot afroming van de winsten van de exportbedrijven, zeker voor de bedrijven waar de marges van de exportproducten laag zijn.

Deze oneigenlijke exportbelasting is totaal niet bevorderend voor de productie en export. En juist dit hebben we nodig, want alleen meer valuta verdiensten zal zorgdragen voor koersstabilisatie, versterking van de SRD en groei van onze economie.

OOK INTERESSANT
Regering focust op behalen doelen in tweede helft regeerperiode

Naast de CBvS bandbreedtekoers blijft de douanekoers gehandhaafd op 14,29. Hierdoor hebben we nu meerdere “formele” koersen in onze economie.

Dit is zeer funest voor de economische bedrijvigheid en leidt tot diverse fricties op de markt, zoals ongebreidelde prijsstijgingen en een bron van willekeur en corruptie.

Wie komt bovendien allemaal in aanmerking voor welke koers? Dit is juist wat we moeten vermijden, en integendeel wordt het geïntroduceerd door de monetaire autoriteiten.

De samenleving wordt teruggegooid in de moeilijke crisisjaren van weleer.

De hoogste autoriteit van de CBvS heeft in een metafoor aangegeven dat de CBvS een melkkoe is die niet kon grazen. Nu met de nieuwe maatregelen zal de “melkkoe” nu wel gaan grazen.

Het gevaar bestaat dat die “melkkoe” al het groene gras in de wei dat zorg draagt voor bloei van het ecosysteem plat drukt en vernietigd en daarna sterft van de honger.

Bezorgde exporteurs

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

OOK INTERESSANT
Man aangehouden in Mariënburg wegens mishandeling en bedreiging echtgenote en zijn zusje

BEKIJK OOK: Prijscontrole en valutaomzetting geen oplossing