Prijscontrole en valutaomzetting geen oplossing

gfc ingezonden

GFC NIEUWSREDACTIE- De afgelopen maanden hebben we waargenomen hoe de Surinaamse samenleving gebukt gaat onder de verscheidene prijsopdrijvingen.

De speculaties die hiermee gepaard gaan als gevolg van de verhoogde wisselkoers drukken de grotere groep minderdraagkrachtigen dieper in armoede.

Meestal worden de Chinese winkeliers dan ook als schuldigen aangewezen voor prijsopdrijvingen en onnodige prijsverhogingen.

Elke redelijk denkende burger ziet dan ook voorkomen dat een groepje recidivisten zich inderdaad schuldig blijft maken aan consument onvriendelijke economische overtredingen.

Het ministerie van Economische Zaken zou moeten optreden in de vorm de Economische Controledienst (ECD).

Over de jaren heen zien we dat over en weer controle plaatsvindt om zo eigenlijk te proberen het water te gieten uit een zinkende boot dat men prijscontrole noemt.

Ondanks de ECD enkele winkels probeert te controleren zie je dat de klachten van de burgers op verscheidene vlakken nog steeds verschillen en vaker voortgang blijven hebben.

Dit komt omdat prijscontrole allang achterhaald is als men praat over het optimaal laten opereren van de markt.

De waarheid is, dat iemand met kennis van de marktwerking zich bewust van is dat het water naar zee dragen is. Prijscontrole werkt niet als men de juiste tools niet heeft, de markt opereert nog minder als er geen eerlijke economische activiteit is.

Vaker begint men dan met ad-hoc acties en korte termijn beleidsaanpak. Men praat heel vaak over ordening, maar wat men moet weten is dat ordening teweeg gebracht wordt door als eerst wetgeving te creëren.

Men kan niet zonder meer grijpen naar beleidsaanpassingen en evaluaties zoals de minister van Economische Zaken dat nu kiest te doen.

Als gevolg van gebrekkige wetgeving zal je merken dat het optreden van ECD tevergeefs is.

OOK INTERESSANT
Distributie Moni karta Koopkrachtversterking Wanica

Wetgeving toepassen is nog steeds de beste tool om de markt gezond te houden.

Dit doen we door de concurrentie te stimuleren, gelijke kansen creëren op de markt en de marktwerking te boosten door afspraken te maken binnen de lokale handel en toepassing van sancties.

De overheid moet leren om de economie te stimuleren om zodoende een mate van “conduct” te creëren. E

lk aangeboden dienst of goed moet aan regels van gedrag gebonden zijn die komen uit een markt stimulerende wetgeving die bij de consument ook vertrouwen wekt.

Naargelang een ieder zich aan de gestelde regels binnen de handel houdt zal direct een mate van optimale marktwerking waaronder prijsverlaging merkbaar zijn. Jammer genoeg is dat niet het geval in Suriname omdat de regering weigert te werken naar deze aanpassing.

Ondernemers zijn zich bewust van het gebrek aan regelgeving en dit maakt dat misbruik gemaakt kan worden en woekerwinsten ook van toepassing zijn binnen onze economie.

Waar de regering de spijker erger misslaat, is het negeren van het groter aspect dat verbonden is aan de problemen binnen onze economie en vanzelfsprekend de prijsverhogingen.

Dat is namelijk het gebrek aan Amerikaanse dollars en het vrijelijk toelaten van importen zonder de goederenbalans van importen en exporten in de gaten te houden.

Het gebrek aan vreemde valuta binnen onze economie zorgt voor meer schade dan men denkt en de vele problemen die zich voordoen zijn onlosmakelijk verbonden aan een vicieuze cirkel dat doorbroken kan worden als men genoeg lef heeft om de import aan banden te leggen.

Tijdens de regering Bouterse-Adhin heeft daarom ook een aanpassing plaatsgehad van valutawetgeving waarin dit een toepasselijke oplossing was.

OOK INTERESSANT
Recordhoge temperaturen teisteren Suriname

We weten dat het repatriatiemodel bedoeld is om natuurlijk vreemde valuta te verkrijgen vanuit de exporten. We weten dat de wetsaanpassing daar dus duidelijke regels in stelde, maar dit kwam niet zonder meer.

De importen dienen gemonitord te worden. Men legt natuurlijk niet zonder meer banden op; de importeconomie wordt aan de verhouding van exporten verbonden en die alweer aan een repatriatie model.

Om verder in te gaan op het stimuleringsaspect bij de overheid en de ketenreactie die het brengt bij slecht beleidsaanpak, is bij deze waarschuwing geboden aan deze regering om met heel veel verleiding te grijpen naar belasting verhogende maatregelen.

Als regering stimuleert men de markt en de ondernemers al niet, en dan werkt men als overheid dan ook direct mee aan prijsopdrijving als de belastingen worden verhoogd.

Met belasting verhogende maatregelen doe je namelijk geen recht aan de werkelijkheid omdat er door verhoogde kosten een doorcalculatie plaatsvindt naar de consumentenprijzen.

Om daarnaast te grijpen naar een tijdelijke maatregel zoals het beschikbaar stellen van US dollars aan importeurs zal dan ook maar kort werken zolang er geen duurzame en treffende maatregelen komen die de markt dan in balans brengen.

De aangekondigde maatregelen van de regering zullen op korte termijn misschien wel een beetje soelaas bieden, maar een structurele oplossing zijn ze in elk geval niet.

Daniella Sumter
Gewezen DNA-lid

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Per gezin wordt slechts 1 persoon toegelaten tot supermarkten en andere zaken