Ethische waarden en normen van religie moeten centraal staan in opbouw Suriname

religie godsdienst bijbel

GFC NIEUWSREDACTIE- Het is voor het eerst in decennia dat de vastenperiode van de moslims, hindoes en christenen in haast dezelfde periode vallen.

Dat de hoogtijdagen Ramadan, Navratri en Pasen bijna gelijktijdig gevierd worden, biedt volgens de Surinaamse president, Chandrikapersad Santokhi, een gelegenheid tot natievorming en het propageren van eenheid in verscheidenheid.

Het staatshoofd meent dat de ethische waarden en normen van de verschillende religiën centraal moeten staan in de opbouw van Suriname. President Santokhi sprak in de avond van donderdag 7 april 2022 tijdens de Navratri-viering in de achtertuin van het presidentieel paleis.

Samen met first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry mocht het staatshoofd de rituele handelingen plegen die horen bij het Navratri-festival, waarvan donderdag de zesde dag is. President Santokhi stond stil bij zowel de betekenis van dit feest als het belang ervan voor mens en samenleving.

Volgens hem hebben met de viering op het paleis meerdere groepen de kans gekregen om te horen en van dichtbij mee te maken wat Navratri inhoudt. “De achtertuin en het paleis behoren het volk toe en hier zijn er geen barrières”, zei het staatshoofd.

Hij voegde eraan toe dat over enkele dagen op dezelfde plek ook de Iftar in het kader van de Ramadan en vervolgens het Pasen gevierd zullen worden. “Wij zijn in één land en moeten met elkaar samenleven. Dat creëer je door wederwijds respect en door openheid te geven.”

OOK INTERESSANT
Eigen huis bezitten blijkt een illusie voor groot deel jonge Surinamers

President Santokhi merkt op dat er in Suriname als een multireligieuze samenleving gemeenschappelijke raakvlakken zijn om solidair te zijn met elkaar, samen te bidden voor wijsheid, kracht en gezondheid. “Met de waarden en normen van religie kunnen we ons meer bewust worden van een sociaal rechtvaardig medeleven van onze medemensen.”

Hij zegt dat er tijdens Navratri gebeden wordt voor geluk binnen de familie, een hechte band binnen de gemeenschap alsook voor land en volk. Het staatshoofd bleef vooral stil staan bij de hechte band.

Volgens hem is de mens als gemeenschapswezen voor zijn ontwikkeling afhankelijk van anderen. In dit alles is er hoop en kracht nodig om uitdagingen aan te gaan. Daarenboven zullen wij de ethische waarden en normen van religie en bijzondere plaats moeten geven om als leidraad en inspiratiebron te dienen zodat we samen de juiste bouwstenen kunnen aandragen voor ons geliefd Suriname.

“Maar ook omdat we verantwoordelijk willen leven en handelen, omdat het lot van de samenleving en ook het lot van de wereld in onze handen ligt”, vervolgde het staatshoofd.

OOK INTERESSANT
Studenten TU Delft geven presentatie over wateroverlast te Ricanaumofo

Hij wijst erop dat de harmonie in de wereld momenteel verstoord is. De oorlog in Oekraïne lijkt ver, maar heeft ook gevolgen voor ons land en samenleving. Het heeft niet alleen invloed op de prijs van voedsel en andere producten, maar de effecten zijn veel ruimer dan de materiële zaken die aanschouwd kunnen worden.

President Santokhi: “De regering doet er alles aan om de samenleving te beschermen tegen de negatieve gevolgen van deze oorlog, zeker als het gaat om het garant stellen van voedselzekerheid.”

Het staatshoofd zegt dat er ook dagelijks onschuldige burgers sterven, er is hongersnood, mensen vluchten in de hoop op een eerzaam bestaan, terwijl anderen weer veel persoonlijke problemen hebben. “Door het reciteren van de heilige mantra’s en veel offers brengen, zenden we positieve vibraties en energieën uit in de atmosfeer, die voor zuivering zorgen.”

President Santokhi sprak niet alleen wensen van vrede, voorspoed en geluk uit, maar riep ook op tot solidariteit met zij die het moeilijk hebben.