fbpx

Enorme bezorgdheid over gebruik rattengif in Nickerie, dc roept eigenaren op vee thuis of op stal te houden

GFC NIEUWSREDACTIE- De districtscommissaris (dc) van Nickerie (Suriname) roept naar aanleiding van de heersende rattenplaag in het district Nickerie, waarbij er noodgedwongen nu rattengif wordt gebruikt ter bestrijding van deze ongedierten, vooral veehouders op alert te zijn.

Zij worden opgeroepen om hun vee (koeien, schapen en geiten) thuis of op stal te houden en hen vanzelf te voorzien van gras.

Dierenliefhebbers moeten hun honden en katten thuishouden (op uw erf of aan de ketting).

“Als wij ons allemaal houden aan de voorschriften en onze omgeving schoon houden, zullen wij ook deze rattenplaag effectief bestrijden,” aldus de dc.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft recent 500 kilogram rattengif verstrekt aan 19 padieboeren. Dit is volgens waarnemend Landbouw-directeur Soedeschand Jairam het eerste deel van een partij rattengif dat LVV aan boeren in de meest getroffen gebieden zal geven.

De waarnemend directeur zegt er bewust van te zijn dat ook andere sub-sectoren binnen de landbouw in Nickerie worden geteisterd door ratten en dat er dus ook aan bijvoorbeeld de tuinbouwers gif zal worden verstrekt.

BEKIJK OOK
Medisch Tuchtcollege compleet met lid Bueno de Mesquita-Voigt

Niet alle gebieden van het district Nickerie hebben te kampen met een rattenplaag. Het gaat in deze om de plaatsen Wageningen, Middenstandspolder alsook de Groot en Klein Henarpolder.

De foto’s van dode dieren (koeien en schapen) die thans gedeeld worden op social media zijn niet afkomstig uit de gebieden waar LVV rattengif heeft verstrekt aan rijstboeren.

Ex-minister Sudesh Algoe van LVV wijst echter op de gevaren van het gebruik van gif voor rattenplaag in Nickerie. Hij zegt dat men eerder zou moeten kiezen voor een biochemische samenstelling van het gif. De rattencide waar er nu gebruikt van wordt gemaakt, zal voor grotere problemen zorgen.

Behalve voor dieren is het middel ook schadelijk voor mensen. Vanuit diverse hoeken wordt nu geroepen om geen landbouwproducten of vissen uit Nickerie te nuttigen.