Eerste steenlegging bouw moskee Kwepieweg

GFC NIEUWSREDACTIE- Zondag vond vond de eerste steenlegging plaats voor de bouw van een moskee aan de Kwepiweg, te weg naar Zee in Suriname.

Uit onderzoek van de Surinaamse Moslim associatie is gebleken dat er bijkans 200 moslim gezinnen in die omgeving woonachtig zijn en de behoefte voor een moskee noodzakelijk is.

De familie Abdoel heeft zich bereid getoond en een stuk grond ter beschikking gesteld voor de opzet van desbetreffende moskee.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Gelovige man gaat eerst na of Allah hem vergeeft en snijdt daarna keel ex-vrouw door

De Hadji, Michel Soebhan, tevens voorzitter van de SMA, was zeer ingenomen met dit heugelijk feit en gaf aan de Almachtige dankbaar te zijn voor deze dag en bedankte een ieder die tot nog toe zijn medewerking heeft verleend om de bouw te verwezenlijken. Hij ging tevens voor in gebed.

Bij dit heugelijk feit waren op uitnodiging, ook aanwezig, het DNA-lid Mohabali, de districtscommissaris van Commewijne, Mohamed Radjab, en de districtssecretarissen Stephen Dompig en Rawien Parhoe, die de districtscommissaris van Wanica Zuid – Oost Mohamed Goelaman vertegenwoordigden.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten