fbpx

Eèn natie?

INGEZONDEN– Een maatschappij is geen stilstaand water in een beek. Zij ademt, leeft en is in beweging.

Wij als burgers van Suriname beijveren ons om die beweging in een bepaalde vorm te gieten. Daarbij maken we gebruik van de democratische rechten en van de heersende rechtsorde.

Een zeer beproefd hulpmiddel van de laatste tijd is het gebruik van de sociale media. Burgers beroepen zich bij het ventileren van hun mening of opvatting al te vaak op vrijheid van meningsuiting en recht op demonstratie.

Recent hebben wij een video mogen bezichtigen van de heer Mack Nack. De video werd blijkbaar op 18 augustus als een Tik-Tok opname verspreid.

Nack vindt dat hij het recht heeft om op president Chan Santokhi kritiek te leveren, want hij spaart ex- president Bouterse ook niet. Wij zijn zonder meer eens met hem. Hij heeft een eigen visie die hij in ferme bewoordingen etaleert.

Echter raakten wij gechoqueerd toen hij de huidige president verweet van personen uit Bangla Desh en India naar Suriname te halen en hen in appartementen in de districten te doen huisvesten. Wij vragen ons af wat de heer Mack Nack met deze laatste opmerking beoogde. Men zegt ook wel eens dat het doel de middelen heiligt.

Misschien heeft de heer Mack Nack een nepnieuws gelanceerd om zijn inborst, die een traumatisch karakter schijnt te hebben, tentoon te stellen.

Hij heeft heel subtiel aan de gemeenschap willen vertellen dat de president bezig is Hindoestanen ( rasgenoten) uit India en Bangladesh het land binnen te halen.

De kwade opzet van de heer Mack Nack zit hierin dat hij bewust nalaat te vertellen waarvoor de Indiërs en de Bangladeshis hier zijn gekomen. Zijn ze hier zich komen vestigen of komen investeren en/ of adviseren bij de uitvoering van bepaalde projecten?

Het is toch opvallend dat de heer Mack Nack nooit enig bezwaar heeft gemaakt tegen de komst van duizenden Chinezen, Brazilianen, Columbianen, Venezolanen en Haïtianen naar Suriname. Waarom perse tegen de komst van Indiërs en Bangladeshis? Heeft de heer Mack Nack een verklaring hiervoor?

Terwijl onze maatschappij worstelt met het streven naar één natie, zijn jammer genoeg nog burgers als Mack Nack in onze samenleving, die het racisme als wapen gebruiken om ressentimenten aan te wakkeren.

Het is spijtig te moeten constateren dat het racisme naar boven komt drijven, telkens wanneer de VHP een dominante politieke rol vervult bij het besturen van het land.

BEKIJK OOK
Jeugdige arrestanten maakten gebruik van nooduitgang om te vluchten

Nu wordt er gekeken naar hoeveel en waar Hindoestanen ( niet Hindoestaanse Surinamers maar Hindoestanen ) benoemd zijn.

Tijdens de VHP /PNP / SRI regering ( 1969-1973 ) hadden wij met ditzelfde fenomeen te maken. De toenmalige regering werd gedomineerd door de VHP, want zij was de grootste partij. Ook toen werd er door een bepaald gedeelte van de gemeenschap in termen van Hindoestanen en Creolen gesproken en gedacht.

Men is tijdens die regeerperiode zelfs zover gegaan om de beweging KRIKOMAKA ( Krioro Kon Mankandra) op te richten.

Tijdens geen enkele andere regering van een andere snit zijn ooit vragen gesteld en is er kritiek geleverd over de (ras) samenstelling van instituten en benoemingen.

Het zijn figuren als de heer Mack Nack die disharmonie in de samenleving creëren en de VHP beschuldigen van racistische opstelling.
Wij zijn van mening dat in een tijdsbestek van een halve eeuw bij een deel van onze samenleving een zekere stilstand in denken te bespeuren valt. Bij dat deel bestaat de bereidheid niet om elke Hindoestaanse Surinamer als een Surinamer te aanvaarden. Niet de etniciteit, maar het ras staat daarbij centraal.

Als bij de samenstelling van instituten en benoemingen Creolen in de meerderheid zijn, hoor je Hindoestanen niet klagen. Andersom breekt de hel los. Kijk maar naar de samenstellingen van de ministers en de dc’s .

Van de 17 ministers zijn er maar 7 Hindoestanen en van de 18 dc’s zijn er maar 6 Hindoestanen. Hindoestaanse Surinamers klagen niet over zulke kwesties.

President Santokhi heeft een tuchtcollege voor notarissen in het leven geroepen. Dit college bestaat uit zes leden, waarvan maar één Hindoestaanse Surinamer is. Niemand heeft geklaagd.

Als de president het andersom had gedaan, dan had hij mensen benoemd die op hem lijken. Houd toch op met deze achterlijke zienswijze.

Niemand heeft de behoefte om bv de wijken Sunny Point en Texas “Klein Ghana” te noemen, maar men geeft Nickerie wel de benaming ”Little India”. Dit laatste is te zot voor woorden.

In hun ogen blijft de Hindoestaanse Surinamer een Hindoestaan, maar de Creool is een Surinamer. Zolang deze racisten hun mindset niet veranderen, komt natievorming niet voldoende op gang. Heel erg jammer.

Soerdj Badrising
Jack Mohanlal

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud