ECD-personeel hoopt op interventie Brunswijk

GFC NIEUWSREDACTIE- Met intense hoop en overtuiging dat zeer spoedig pijnpunten vervat in een petitie worden opgelost, wende Elaine Kromokario-Kross, woordvoerster van personeelsleden van het ministerie van Economische Zaken, afdeling Economische Controle Dienst (ECD) in Suriname zich tot vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk.

Brunswijk bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij gaf te kennen dat we Surinamers zijn en als er problemen zijn, moeten we praten. Alleen door overleg worden problemen opgelost.

De vp beloofde hun grieven gelijk te zullen bespreken in de Raad van Ministers. In de middaguren wordt het resultaat via de contactpersoon met hen gedeeld.

De woordvoerster gaf ook te kennen dat op 16 november tevergeefs gepoogd was voornoemd document aan de minister van Economische Zaken, Saskia Walden, aan te bieden.

De aangehaalde punten in de petitie zijn onder meer de herhaaldelijke stiefmoederlijke behandeling ambtenaren ECD, de halsstarrige houding minister-EZ omtrent behartiging personeelsbelangen, het niet uitbetalen van risico- en gevarentoelage, het uitblijven van herwaardering van het personeel, aangevraagde bevorderingen, toekenning gratificaties, alsook de maatregelen ter verbetering van de werkomstandigheden en het stelselmatig uitholling van de dienst. De toekenning van taken personeel-ECD aan andere diensten van het ministerie vormt ook een heet hangijzer.

In de petitie werd ook aangegeven het vertrouwen in de huidige minister op te zeggen. Dit, omdat gebleken is dat de minister gedane toezeggingen omtrent personeel op 23 augustus en 26 oktober niet is nagekomen.

Verder werd door de leiding geen attentie getoond bij overlijden van collega’s. In het document werd tevens medegedeeld dat het personeel tot nader order in beraad gaat.