fbpx

ECD mag geen controle uitoefenen op BTW

GFC NIEUWSREDACTIE- De belasting toegevoegde waarde (btw), die per 1 januari is ingegaan in Suriname, is een wet van het ministerie van Financiën & Planning.

De controle wordt door de belastingdienst gedaan. Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie (EZOTI) zegt dat btw geen aangelegenheid is van haar ministerie.

Volgens de wet kan EZ, met name de Economische Controle Dienst (ECD), geen controle uitoefenen op BTW. Afgesproken is dat EZ samen met de belastingen wel gaan samenwerken om zaken over BTW in goede banen te leiden. Klachten zullen worden door gestuurd naar de Belastingdienst.

In de samenleving heerst er heel veel onduidelijkheid over de btw. Voorzitter Albert Alleyne van de Consumentenkring zegt dat de consumenten het gelag moeten betalen.

Hij meent dat de consumenten naast de 12 procent omzetbelasting, nu 10 procent daarboven moeten neertellen voor goederen. “Hoewel de regering gezegd heeft dat er gedurende de eerste drie maanden geen btw geheven zou moeten worden, merken we dat er toch winkeliers zijn die btw heffen,” benadrukt de voorzitter.

BEKIJK OOK
Politie over inbeslagname houwer en gasbuks bij leerlingen STS-2

Wat volgens hem ook voor meer verwarring zorgt, is dat er producten zijn waarop er geen btw geïnd mag worden. Echter is gebleken dat er op deze goederen toch 5 procent btw wordt doorberekend door de winkeliers. “Dit heeft als gevolg dat de prijzen van alle producten omhoog zijn gegaan, waardoor de consument deze situatie niet meer kan volgen,” stelt Alleyne.

Hij is ook van mening dat al voor de invoering, er sprake was van btw-heffing. “Winkeliers hebben voor de ingangsdatum de prijzen van hun goederen verhoogd,” verduidelijkt de voorzitter.

De Consumentenkring krijgt dagelijks klachten binnen van consumenten die met allerlei vragen zitten. Alleyne stelt voor dat de btw voor de komende zes maanden wordt opgeschort, om zaken goed uit te leggen.

Hij acht het belangrijk dat consumenten beschermd worden en goed voorbereid zijn, maar ook weten hoe de btw wordt doorberekend en op welke producten het van toepassing is. De voorzitter ziet ten aanzien van het voorgaande graag meer voorlichting naar de samenleving toe.