Dreigende machtsgreep ondergekwalificeerde leiders: welvaart Suriname op het spel

Onwetend

OPINIE- Het is iets om behoorlijk moe van te worden en, nog belangrijker, om moedeloos bij te voelen.

Een aantal Surinaamse politici, niet meer dan een handjevol, die dagelijks via diverse sociale mediakanalen hun stem laten horen om uit te leggen wat er allemaal verkeerd gaat. En zij beweren dat ze het veel beter zullen doen wanneer ze aan de macht komen.

Moeten wij elke dag tot aan de verkiezingen in mei 2025 de meningen van deze individuen die zichzelf classificeren als politieke leiders absorberen?

Zijn er geen andere, meer substantiële personen met veel meer kennis, ervaring, kortom mensen van een hoger niveau die we wel serieus kunnen nemen?

Is het aan deze politici, die continu in de schijnwerpers willen staan, om Suriname tot een welvarend land te maken? Als dat zo is, dan is er echt wel reden tot zorg. Het is duidelijk dat ons land een ernstig tekort heeft aan echte leiders die capabel genoeg zijn om vooruitgang te brengen.

OOK INTERESSANT
Een nieuw begin: Schooljaar 2023-2024 start vandaag in Suriname

Het is echter niet alleen een gebrek aan echte leiders dat problematisch is. De mensen die zich nu presenteren om in 2025 een machtspositie te bereiken, schijnen essentiële kenmerken te missen om welvaart te creëren. Kennis en expertise vormen hierbij een significante tekortkoming.

Het effectief sturen van een land vereist een gedetailleerde en uitgebreide kennis van een breed scala aan onderwerpen, waaronder economie, sociale kwesties, buitenlandse zaken en infrastructuur, om er maar een paar te noemen.

Deze kennis stelt leiders in staat om weloverwogen beslissingen te nemen die het potentieel hebben om welvaart te creëren.

Bovendien moeten deze personen over aanzienlijke ervaring beschikken, idealiter in een vergelijkbare context of rol. Zonder deze ervaring missen ze het perspectief en de inzichten die nodig zijn om de gevolgen van hun beslissingen volledig te begrijpen.

Voorts moet ze over andere noodzakelijke kenmerken beschikken, zoals integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en het vermogen om mensen te inspireren en samen te brengen. Zonder deze kwaliteiten zal het leiderschap van de persoon waarschijnlijk oppervlakkig en ineffectief zijn.

OOK INTERESSANT
President Santokhi's beloften voor justitie en veiligheid in Suriname

Zoals het er nu uitziet, tonen de potentiële kandidaten die zich aanbieden voor machtsposities in 2025 helaas een zorgwekkend gebrek aan deze essentiële kwaliteiten. Het is onze plicht als kiezers om hierop te letten en de juiste beslissing te nemen voor het welzijn van ons land.

S. Cruden

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud