fbpx

Dorpen Marowijne en SWM zetten FPIC-traject in voor watervoorziening

GFC NIEUWSREDACTIE- Om het waterprobleem in de Inheemse dorpen van Beneden Marowijne (Suriname) op te lossen, zullen deze dorpen en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) samenwerken om nieuwe waterbronnen aan te boren in Erowarte.

De gemeenschap moet hiervoor toestemming geven. Dat moet geschieden volgens het principe van Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dat een internationaal erkend recht is van Inheemse volken, en ook is vervat in het Kaliña & Lokono vonnis tegen de Staat Suriname.

Bij het geven van toestemming, moet alle informatie van tevoren bekend zijn en niet dat achteraf de mensen tot nare ontdekkingen komen, om daarna te zeggen dat er liever geen toestemming was gegeven.

Ook is het belangrijk dat een overeenkomst wordt getekend tussen SWM en de dorpen, die verenigd zijn in de Organisatie van Kalina en Lokono in Beneden Marowijne (KLIM), waarin de nodige afspraken of voorwaarden zijn opgenomen.

Dat hebben dorpshoofden van Marowijne besproken tijdens een onlangs gehouden vergadering in Erowarte met vertegenwoordigers van SWM, EBS en het districtscommissariaat van Marowijne Noordoost.

De dorpen zoals Alfonsdorp, Marijkedorp, Erowarte en Pierrekondre hebben al geruime tijd te maken met een ernstig drinkwaterprobleem zoals een lage waterdruk en soms komt er helemaal geen water uit de kraan. “We vragen naar de oplossing van het waterprobleem in de Inheemse dorpen van Marowijne. De maat is vol en Inheemsen gaan in actie komen”, zei Margriet Biswane, dorpshoofd van Alfonsdorp.

Zij vindt dat president Chan Santokhi op de hoogte moet worden gebracht van het probleem om het leed van de mensen aan te voelen. “Goed drinkwater is een mensenrecht en één van SDG doelen. We moeten de kwestie ernstig aanpakken”, benadrukte Biswane.

Louis Biswane, basja van Pierrekondre, zei dat dit dorp de grootste problemen heeft met water. “Het komt over als discriminatie door SWM. Als je naar Albina gaat zie je een carwash met volop water.”

BEKIJK OOK
Nationaal Leger zet “25 pounders” na 26 jaren weer in voor saluutschoten

Opvallend is, dat nadat nieuwe pijpen in het dorp zijn geïnstalleerd, Pierrekondre maar hooguit enkele weken water uit de kraan heeft gekregen en daarna nooit meer 24 uur water. “We moeten loeren op het water wanneer het uit de kraan komt. Achter het vliegveld (waar er ook huizen zijn) is er helemaal geen water en het lijkt erop dat we op een voorhistorische plantage wonen. ls er water komt, moeten we het sparen om drinkwater te hebben.”

Hij wees erop dat de waterbronnen van Erowarte niet gebruikt moeten worden voor de watervoorziening van Albina, maar voor de dorpen. Nu de droge tijd aanhoudt, is de situatie heel ernstig geworden. Basja Eva van Erowarte vertelde hoe ze dagelijks aangesproken wordt door wanhopige moeders. “Waarmee moeten we koken, kleren wassen, moeten we met modder baden?”

De krutu werd met een positieve noot afgesloten, namelijk dat dit de juiste manier is om via FPIC met gemeenschappen samen te werken. De nodige informatie over de mogelijke gevolgen van waterboringen te Erowarte en het hele proces daaromheen, zal ook opgestuurd worden zodat Erowarte en de overige dorpen hier een goed geïnformeerd besluit over kunnen nemen.

SWM zal zich inzetten om alvast water te laten bezorgen met watertrucks om de hoge nood te verhelpen. Ook heeft SWM een ontluchter geplaatst en zal vanaf mid-oktober vanuit een tweede bronwater naar de dorpen pompen.

Deze maatregelen zullen de situatie hopelijk spoedig verlichten. Ook het waterprobleem te Galibi heeft de aandacht van SWM.