fbpx

Doorbetaald ouderschapsverlof voor alle werknemers een stap dichterbij

GFC NIEUWSREDACTIE- Het doorbetaald ouderschapsverlof voor alle werknemers in Suriname is wederom een stap dichterbij gekomen, nu het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) zijn bureau zal openstellen voor het publiek.

Dat zal geschieden op 13 februari aan de Arabistraat 7 te Geyersvlijt, Paramaribo. Het bureau is gevestigd op het terrein van het SIVIS.

Het ouderschapsverlof vloeit voort uit de Wet Arbeidsbescherming Gezin die in 2019 in werking is getreden en die de bescherming van het moederschap regelt waaraan ook gekoppeld is het vaderschapsverlof.

Het heeft decennialang inspanningen gevergd van verschillende regeringen om te komen tot wetgeving op betaald zwangerschapsverlof voor de private sector, meldt het ministerie van Arbeid in ene bericht.

De grootste bottleneck al die tijd was de financiering van het doorbetaald zwangerschapsverlof. In de wet zijn er goede voorzieningen getroffen ter betaling van het loon tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof, evenals vaderschapsverlof.

Het loon wordt voor de volle 100% uitbetaald over de gehele periode door de werkgever, nadat hij/zij dit op aanvraag namens de werknemer heeft ontvangen van het Fonds.

Door onvoorziene omstandigheden, waaronder de COVOD-19-pandemie, heeft het bijna 3 jaren geduurd na de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsbescherming Gezin, om een aanvang te maken met de activiteiten van het fonds.

Het ouderschapsverlof houdt in: 16 weken doorbetaald zwangerschaps-/bevallingsverlof voor de werkende moeder en 8 dagen doorbetaald vaderschapsverlof voor de werkende vader.

OOK INTERESSANT
Veiligheidsadviseur president geen voorstaander van BAVP-opleiding voor Chinese ondernemers en gewone burgers

Registratieplicht

Thans is het bureau bezig met de registratieplicht voor werkgevers, die vooraf gaat aan het moment van uitbetalen van ouderschapsverlof.

Deze registratie houdt in dat alle werkgevers in Suriname verplicht zijn hun werknemers te registreren bij het FVO.

Onder werkgevers worden verstaan alle kleine-, middelgrote en grote ondernemingen, ongeacht of het bedrijf wel of niet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, parastatale bedrijven, kleine zelfstandigen en huishoudens die personen in dienst hebben.

Werkgevers die deze registratieplicht negeren kunnen worden beboet volgens de wet. Maandelijkse bijdrage Het Fonds zal met ingang van 1 maart 2023 overgaan tot het innen van de wettelijk verplichte maandelijkse bijdragen van zowel werkgevers als werknemers.

Volgens de wet zal iedere werknemer en werkgever ten behoeve van het fonds verplicht zijn tot betaling van een bijdrage, gelijk aan één procent (1%) van het brutoloon van de werknemer.

Hiervan bedraagt de werknemersbijdrage maximaal een half procent (½%) en de werkgeversbijdrage minimaal een half procent (½%).

De werkgever is verplicht de afdracht van de werknemers- en werkgeversbijdrage maandelijks aan het fonds te doen.