fbpx

DNA-leden VHP willen openbaarmaking PSC’s Staatsolie

GFC NIEUWSREDACTIE- De Assembleeleden Asis Gajadien en Dew Sharman van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) vragen president Chandrikapersad Santokhi in een brief met de meeste spoed de Production Sharing Contracten (PSC’s) van Staatsolie openbaar te maken.

“Indien dit om redenen van confidentie vooralsnog niet mogelijk mocht blijken verzoeken wij u om tot de tijd van openbaarmaking, geen enkele nieuwe PSC’s met geen der internationale oliebedrijven te tekenen”, stellen de Assembleeleden.

Hieronder de brief aan de president:

Heer president,

Ondergetekenden, Gajadien Asiskumar en Sharman Dewanchandrebhose, allen leden van De Nationale Assemblée, naderen u hierbij, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblée, het navolgende ter beantwoording voor te leggen.

Overwegende dat:

– Op grond van artikel 41 van de Grondwet natuurlijke rijkdommen en hulpbronnen eigendom zijn van de natie en derhalve dienen te worden ingezet in de economische, sociale en culturele ontwikkeling;

– Aan Staatsolie Maatschappij Suriname (Staatsolie) ingevolge het Decreet Mijnbouw exclusief recht is toegekend tot verkenning, exploratie en exploitatie van petroleum;

– Ten aanzien van het bovenstaande, zoals door Staatsolie bekend gemaakt, reeds offshore contracten i.c. Production Sharing Contracts (PSC) zijn getekend, waarvan de ‘modelovereenkomst’ is gepubliceerd op hun website;

– Volgens Staatsolie de ondertekende PSC’s niet bekend gemaakt kunnen worden, omdat die vallen binnen de afspraken over geheimhouding;

BEKIJK OOK
11-jarig meisje uit Bernharddorp al enkele dagen vermist

– Vanwege transparantie en accountability naar het volk van Suriname toe en vanwege discussies in Guyana behoren de PSC’s zo snel als mogelijk openbaar gemaakt te worden zoals in Guyana;

– In Guyana al geruime tijd kritieken rijzen met betrekking tot onder andere kostenbeheersing, milieueffecten en de inkomsten. Men vraagt daar naar heronderhandelingen van de contracten. Om dit soort zaken zoveel als mogelijk te kunnen voorkomen, zou het wijs zijn om volledige transparantie te bekrachten met betrekking tot de PSC’s door Suriname getekend;

– Nog steeds onduidelijk is wie verantwoordelijk gesteld zal worden bij een eventuele milieuramp;

– Het bovendien onduidelijk is of de modelovereenkomsten op de website van Staatsolie identiek dan wel gelijkluidend zijn als de bedoelde PSC’s;

Vragen ondergetekenden u, nogmaals met de meeste spoed deze PSC’s openbaar te maken. Indien dit om redenen van confidentie vooralsnog niet mogelijk mocht blijken verzoeken wij u om tot de tijd van openbaarmaking, geen enkele nieuwe PSC’s met geen der internationale oliebedrijven te tekenen.

Allen leden van De Nationale Assemblée

Gajadien A. Sharman D.