Districtsbegroting 2022 van Para meer dan SRD 5 miljoen

GFC NIEUWSREDACTIE- De districtsraad van Para heeft op 24 mei middels een hoorzitting inzage gegeven in het concept districtsbegroting van het district.

Deze begroting is gemaakt conform het districtsplan voor het dienstjaar 2022 en omvat de kosten van alle beleidsmaatregelen, autonome taken en apparaatskosten van het komend dienstjaar.

De begroting is na goedkeuring van de ressortraden, de districtsraad en overige districtsfactoren, geraamd op SRD 500.471.000 en moet vanaf 31 mei worden ingediend bij de Minister van Regionale Ontwikkeling en Sport.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Er voltrekt zich een menselijk drama in Suriname en wij kijken toe

Er zijn in de maand januari en februari over het heel district bijeenkomsten georganiseerd, waarbij districtsbewoners mochten aangeven wat aangepakt moet worden in hun woonomgeving.

De problemen van het volk zijn daarna vastgelegd in een ressort- en districtsplan, waarvan de districtsbegroting onderdeel is.

Overige berichten