Dispuut LVV en Doksenclub sleept zich voort

hamer rechter

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Surinaams ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en De Doksenclub zijn sinds medio januari verwikkeld in een dispuut, dat ertoe geleid heeft dat partijen een aantal keren moesten verschijnen voor de rechter.

Vooralsnog is er geen zicht op een oplossing. De Doksenclub gaat in beroep tegen het vonnis van de rechter dat het bedrijf bezittingen van LVV niet mag veilen.

“Elk land heeft zijn regels die gelden voor alle betrokken actoren en ook voor buitenlandse investeerders, dus iedereen dient zich te houden aan deze regels”, zegt minister Prahlad Sewdien van LVV over deze zaak.

Op 14 januari deelde LVV aan alle pluimveebedrijven mee dat de import van broedeieren en andere pluimvee gerelateerde producten vanuit de Europese Unie (EU) wordt stopgezet vanwege de uitbraak van het vogelgriepvirus in Europese landen.

Eigenaar Gerard van den Bergh van De Doksenclub was het niet eens met dit besluit van LVV en heeft al twee kortgedingzaken aangespannen tegen het ministerie. “We houden de ontwikkelingen van dit virus al langer dan een jaar in de gaten. Ongeveer een jaar terug hadden wij Gerard van den Bergh, die broedeieren importeert vanuit Nederland, al gevraagd om naar andere bronnen te zoeken voor import,” zegt de minister.

OOK INTERESSANT
Lorenzo(5) die maandag door schorpioen werd gestoken blaast laatste adem uit

Volgens Sewdien had de eigenaar van de Doksenclub toen al gezegt dat hij bronnen zou zoeken in Portugal voor de import van broedeieren, maar het ministerie heeft niets meer van hem gehoord.

De minister wijst erop dat de andere pluimveebedrijven zich wel houden aan de regels van LVV.

Van den Bergh is het helemaal niet eens met Sewdien: “Op 1 juli 2021 hebben LVV-vertegenwoordigers van het Kabinet van de President en ik een akkoord bereikt, waarbij LVV op redelijke termijn aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kenbaar zou maken wat de eisen zijn, met name de vrije zone in de afstand in kilometers van een besmette boerderij, indien er vogelgriep in het land van herkomst aanwezig is. Met deze overeenkomst is de indruk en het vertrouwen gewekt dat eenieder conform de regels van De Wereldorganisatie voor diergezondheid broedeieren zou kunnen blijven importeren, ook bij vogelgriep.”

Volgens Van den Bergh heeft LVV zich niet gehouden aan deze afspraak. “LVV heeft ons direct buitenspel gezet door de maatregelen. Indien LVV ons dit tijdig kenbaar had gemaakt, konden wij tegen de beslissing in beroep gaan en zouden wij op tijd naar nieuwe leveranciers zoeken.”

OOK INTERESSANT
Surinaamse regering streeft naar lagere inflatie en schuldherschikking

De directeur haalt aan dat hij ook geprobeerd heeft uit Portugal te importeren, maar ook dit werd geweigerd door LVV, omdat Portugal tot de EU behoort net als België, dat sedert februari vogelgriepvrij is. Echter mag Doksenclub ook niet uit België importeren. “Sewdien moet eens stoppen met het vertellen van onwaarheden.”

Van den Bergh begrijpt niet waarom hij niet mag importeren uit de EU, maar er mag wel geïmporteerd worden uit de Verenigde Staten van Amerika waar het aantal besmettingen door het vogelgriepvirus dagelijks stijgende is.