Directoraat Cultuur start met kunst- en cultuureducatieproject ‘Wi na wan’

GFC NIEUWSREDACTIE- Het Directoraat Cultuur is na een voorbereidingsperiode van enkele maanden gestart met het kunst- en cultuureducatieproject ‘Wi Na Wan’.

De voorloper hierop is de publicatie van een cultuurblad waarvan de eerste en tweede editie over de maanden mei en juni 2021 reeds zijn verschenen.

Het doel van dit project is volgens Cultuurdirecteur Roseline Daan, veelzijdig en van zeer groot belang voor de multiculturele samenleving waarin we leven.

Met het project wordt accent gelegd op het versterken van onder andere de identiteit, nationaliteit, het bewustzijn, zelfrespect, zelfvertrouwen, eenheid, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en natievorming.

Daarnaast gaat het project een bijdrage moeten leveren aan het ontwikkelen van eigen talenten, creativiteit, kwaliteiten, gedragshouding, kunst en cultuur als middel van bestaan.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Vrouw wil scheiden omdat echtgenoot vruchtbaarheidsbehandeling weigert

Daan vindt dat de culturele normen en waarden alsook de innerlijke waardigheid bij burgers verheven moet worden. “Op alle niveaus gebeurt dit nog te weinig,” meent ze.

De naam ‘Wi Na Wan’ is derhalve gekozen vanwege de diepere betekenis die het Directoraat Cultuur in woord en daad aan het uitdragen is.

Dit zodat binnen de pluriforme samenleving we met zijn allen uitgroeien tot een sterke natie. “Ziet men nog dat wij Surinamer zijn en niet meer in hokjes moeten denken en leven?”

De Cultuurdirecteur wijst op het belang van de instandhouding en groei van een land wanneer cultuur in haar volle wasdom wordt beleefd.

“Cultuur is wat we zijn, wat ons deel maakt van een samenleving, wat ons waardig maakt. Dat moet aandacht krijgen.”

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Man(68) brengt echtgenote om het leven voor het sturen van sms met ‘x’ naar klusjesman

Daarnaast heeft cultuur economische waarde. Cultuurondernemerschap en cultuurtoerisme zijn volgens Daan uitstekende manieren om inkomsten te genereren.

Ze pleit ervoor dat deze sector door zowel de regering als het bedrijfsleven ondersteund wordt.

Behalve het cultuurblad zullen er ook andere mediakanalen worden ingezet om het doel te halen. De Facebookpagina is al een poos geactiveerd en er zijn Instagram- en Twitteraccounts aangemaakt.

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met mensen bij radio- en televisiezenders die voor wat de doelstelling betreft, gelijkgericht denken.

Daan roept alle mediabedrijven op om dit project te omarmen en samen te helpen inhoud te geven aan de ‘Wi Na Wan’-gedachte.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten