Diasporafonds dit jaar nog operationeel, Diasporabank binnen 5 jaar mogelijk

GFC NIEUWSREDACTIE- De oprichting van het Diasporafonds binnen een jaar en vervolgens de oprichting van de Diasporabank binnen vijf jaar zijn enkele van de concrete voorstellen die door de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank zijn gedaan.

De commissie is in oktober 2020 door president Chan Santokhi benoemd. Binnen drie maanden is een rapport uitgebracht.

‘Verspreid, maar wel verenigd’, zo beschrijft Robby Makka het diasporarapport dat vorige week door de presidentiële commissie Diasporakapitaal en Diasporabank is uitgebracht.

Makka is als vaste consultatiepartner verbonden aan deze commissie. De presidentiële commissie staat onder leiding van Henry Ori.

De oprichting van een Diasporafonds en een Diasporabank zijn zaken waarover de presidentiële commissie zich heeft gebogen.

Makka heeft goede hoop dat het fonds al voor 25 november 2021 operationeel zal zijn. “Surinamers wereldwijd sluiten zich aan bij de virtuele Staat van de Surinaamse diaspora, met als doel elkaar steunen, perspectief bieden. Mensen met potentie met elkaar verbinden, dat creëert een soort magie. We hebben virtueel vergaderd als Nederland en Suriname binnen de presidentiële commissie en we zeiden en vinden samen: Dirty Money is not done”, zegt Makka in gesprek met Diaspora Suriname Pers.

Volgens Makka worden de voorbereidingen voor de oprichting van het fonds en de bank reeds getrokken. “Deze zijn op schema. Het traject is afhankelijk van snelle besluitvorming en vervolgens implementatietempo van de adviezen uit het rapport”.

De voorbereidingen zijn drieërlei, namelijk organisatorisch, juridisch en financieel. Er zijn 14 adviezen en 10 conclusies uitgebracht. “Uitgaande van de adviezen komt er eerst een fonds en dan een bank. Fonds binnen 1 jaar en Bank binnen 5 jaren. Beide zijn haalbaar”, benadrukt Makka.

Structuur Fonds

Het fonds zal een stichting worden naar Nederlands recht. De eerste stap is het opzetten van een Diasporafonds (DF) in Nederland dus naar Nederlands recht. Dit dient uiterlijk 25 november 2021 een feit te zijn. Binnen zes maanden zal het Ministerie van BIBIS de netwerkdiaspora instituties van het Diaspora Instituut Suriname (DIS) operationeel maken, mede via haar werkarmen (buitenposten) in Den Haag, Brussel, Washington en andere regio’s.

Het doel is dat de instituten zelfstandig en onafhankelijk opereren. Het advies is dat hetzelfde bestuur van DIS leiding geeft aan dit Diasporafonds. Dit bevordert de korte lijnen voor daadkracht. Er komt ook een Raad van Toezicht voor dit Fonds.

Hoeveel Geld

De verwachting is dat ongeveer €50 miljoen per jaar via het fonds en de bank richting Suriname gaat. In tien jaar tijd gaat het om een half miljard Euro. “Er is een exercitie van € 888 miljoen in het rapport. Minder of meer dan deze schattingen is afhankelijk van een implementatieplan”, reageert Makka verder op vragen van Diaspora Suriname Pers. Implementatie en met name de open- rationalisatie van dit plan is een vak op zich.

Veiligheidskleppen

Wetgeving en compliance moeten als veiligheidskleppen voorkomen dat er crimineel geld via het fonds en de bank richting Suriname gaan. Volgens Makka zal de huidige National Risk Assessment (NRA) een positieve bijdrage leveren ten behoeve van de financiële stabiliteit en het vertrouwen in de bankensector van Suriname.

De NRA moet o.a. ervoor zorg dragen dat de risico’s, via compliance vereisten, in de financiële sector in kaart worden gebracht en zoveel als mogelijk worden geminimaliseerd op het gebied van witwassen, terrorismefinanciering en de handel in wapens. Het minimaliseren zal geschieden door middel van wetgeving, regels, procedures en andere maatregelen.

Overige berichten