fbpx

Dekolonisatie Surinaams onderwijs in alle rust

GFC NIEUWSREDACTIE- Bij de vernieuwing van het onderwijs, hoort ook de dekolonisatie van de inhoud van de lessen. De nieuwe schoolboeken worden hiermee rekening houdende vanuit het Surinaams perspectief geschreven.

“Ons onderwijssysteem is van het oude Nederland, niet alleen in de structuur maar ook in de inhoud. Onze kinderen kennen geen sneeuw, tram of aardbeien. Het is buiten hun belevingswereld. We zijn dit nu langzaam aan het veranderen,” aldus minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC).

De lesboeken van het basisonderwijs worden al aangepast. Op het Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau zal het curriculum binnenkort herschreven worden. Bij deze dekolonisatie is voor de bewindsvrouw belangrijk dat er niet ervan wordt uitgegaan dat alle leerlingen Nederlands spreken.

Het ligt in de bedoeling dat de Nederlandse taal in drie vakken verzorgd wordt, namelijk als moedertaal, 2e taal en als vreemde taal. “Sommige kinderen, vooral die in het binnenland, horen het Nederlands alleen op school. We kunnen de lessen dus niet verzorgen alsof ze de taal overal spreken.”

De minister deed deze onthullingen in gesprek met de delegatie van de Nederlandse Tweede Kamerleden. Die wilden van minister Levens weten welke blijvende effecten de slavernij heeft gehad op zowel het onderwijs als de cultuur in Suriname.

BEKIJK OOK
Ouders vermoorde Sumanta Bansi bezoeken plek waar resten dochter zijn gevonden

Ten aanzien van cultuur zei de bewindsvrouw dat de etnische tegenstellingen handelbaar zijn. In navolging hiervan ziet zij graag dat de dekolonisatie in alle rust uitgevoerd wordt.

Verder is conservering belangrijk en wordt er met man en macht gewerkt aan de versterking van het Nationaal Archief Suriname. Zo alleen zal Suriname de beloofde kunstwerken vanuit Nederland in ontvangst kunnen nemen.

De reis van de delegatie is bedoeld als voorbereiding op het herdenkingsjaar 2023. Dan is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland werd beëindigd. De delegatie wil onder meer onderzoeken hoe het slavernijverleden in Suriname en het Caribisch gebied nog steeds doorwerkt.

Het is voor het eerst in dertien jaar dat een delegatie uit de Kamer naar Suriname is gekomen. De delegatie bestaat uit negen Kamerleden en wordt geleid door Kiki Hagen (D66).

De delegatie bestaat uit de Kamerleden Kiki Hagen (delegatieleider, D66), Salima Belhaj (D66), Inge van Dijk (CDA), Renske Leijten (SP), Kati Piri (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks), Don Ceder (CU), Sylvana Simons (BIJ1) en Marieke Koekkoek (Volt).