fbpx

Defensie blikt tevreden terug op civiel-militaire relatie

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Defensie in Suriname blikt tevreden terug op de civiel-militaire relatie in 2022.

Behalve het beschermen van de nationale soevereiniteit als missie, behoort het bieden van ondersteuning aan overheidsdiensten (regeringsfunctionarissen, ministeries), niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en sociale instellingen ook tot de taken van het Nationaal Leger als defensieapparaat.

Tijdens een persconferentie vandaag heeft Defensieminister Krishnakoemarie Mathoera aangegeven dat in 2022 het accent in de civiel-militaire relatie is gelegd op operaties.

De bewindsvrouw zegt dat er dwars door het hele land operaties zijn uitgevoerd om de veiligheid op te voeren en zichtbaarheid van het leger te vergroten. Er zijn zeven grote operaties uitgevoerd. Daarnaast hebben de verschillende onderdelen van het leger, te weten: marine, luchtmacht, landmacht en de militaire-politie (MP) ook gelijksoortige activiteiten ontplooid.

Twee grote activiteiten van het defensieapparaat betroffen medische hulpverlening in Brokopondo en Apoera. De operatie te Brokopondo was in samenwerking met het team van South Dakota, terwijl de activiteit op Apoera een eigen initiatief betrof met lokale medici en betrokkenheid van Nederland en Amerika.

In 2022 is volgens Mathoera ook het accent gelegd op veiligheid en het ondersteunen van het politiekorps. In dit kader is er een surveillance unit opgezet om samen met de politie alle vormen van criminaliteit aan te pakken. Het Nationaal Leger heeft op dit moment 3 tot 5 voertuigen beschikbaar. Echter ligt het in de bedoeling meer transport in te zetten en daarmee de surveillance in 2023 op te voeren.

Er is ook heel veel ondersteuning geboden aan organisaties die assistentie behoefden, te weten: kindertehuizen, bejaardencentra en sociale organisaties. Defensie is 81 keer met bussen en ambulances ingekomen en er zijn vijf gebouwen gerenoveerd.

Mathoera maakte ook melding van de ondersteuning aan het Nationaal Coördinatiecentrum Rampenbeheersing (NCCR) in verband met de overstromingen in het binnenland.

Verder gaf zijn aan dat er voor wat de activiteiten bij de Immigratie er vorig jaar 574.692 passagiers zijn afgehandeld, waarvan 272.000 vertrekkende en 302.680 aankomende. Ongeveer 1238 personen werden teruggestuurd.

OOK INTERESSANT
Zelensky wil met Xi Jinping praten