fbpx

De Haan: mijn veiligheid en dat van mijn gezin met zeer jonge kinderen liep gevaar

GFC NIEUWSREDACTIE- “Mijn veiligheid en dat van mijn gezin met zeer jonge kinderen liep gevaar”, zegt Paul de Haan, de ex-directeur van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) in een verklaring.

“Er is een risicoanalyse gemaakt door de Directie Nationale Veiligheid en ik zou persoons- en objectbeveiliging moeten ontvangen”.

“Mij is echter gebleken dat, nadat in mijn ogen in het parlement een politieke hetze was ontstaan, waarin onder meer ook volstrekt ten onrechte kwaad werd gesproken over mijn persoon, de veiligheid van mij en mijn gezin verder in gevaar kwam.”

De Haan is volgens informatie via Frans-Guyana gevlucht naar Frankrijk, ondanks een uitreisverbod.

Hieronder zijn verklaring:

Ik heb sinds maart 2021 met veel genoegen een klus genomen waarvan ik wist dat die niet eenvoudig zou zijn.

Snel is duidelijk geworden dat de SLM in zijn huidige vorm niet levensvatbaar zou zijn. Er is daarom in goed overleg met alle betrokken stakeholders, waaronder uitdrukkelijk de aandeelhouder, besloten om een ingrijpend herstructureringsplan op te stellen.

Wij hebben hiertoe gerenommeerde deskundigen ingeschakeld om ons hierbij van dienst te zijn.

Het plan was ook gereed en lag nagenoeg klaar om geïmplementeerd te worden. Daarnaast moest de huidige onderneming met een beperkt budget overeind worden gehouden.

Ik heb reeds langere tijd ondervonden dat er krachten zijn die kennelijk geen belang hebben bij een herstructurering en die uiteindelijk hebben gemaakt dat ik heb moeten terugtreden als CEO. Ik heb dan ook op zondag 21 augustus jongstleden mijn ontslag aangeboden aan de president, die dit heeft aanvaard.

Hij is daarnaast recentelijk gebleken dat mijn veiligheid en dat van mijn gezin met zeer jonge kinderen gevaar liep. Er is een risicoanalyse gemaakt door de Directie Nationale Veiligheid en ik zou persoons- en objectbeveiliging moeten ontvangen.

Mij is echter gebleken dat, nadat in mijn ogen in het parlement een politieke hetze was ontstaan, waarin onder meer ook volstrekt ten onrechte kwaad werd gesproken over mijn persoon, de veiligheid van mij en mijn gezin verder in gevaar kwam.

Onder andere op sociale media zijn bedreigingen (waaronder doodsverwensingen) geuit en er slopen ’s nachts zelfs mensen door mijn directe woonomgeving (mijn afgesloten tuin). Dit was onacceptabel.

BEKIJK OOK
Suriname en Cuba willen verdieping handelsrelatie

Ik had verder reeds langere tijd door alle spanningen gezondheidsklachten gekregen en ik was daarvoor onder behandeling van een arts/cardioloog die mij heeft aangeraden rust te nemen en mij onder verdere medische behandeling te stellen.

Gelet op alle recente politieke rumoer, waarin mij nota bene zelfs volstrekt ten onrechte strafrechtelijke verwijten werden gemaakt die bovendien door de betrokkenen in het parlement reeds als vaststaand werden aangenomen, achtte ik mij niet vrij en veilig om het land via de nationale luchthaven te verlaten en heb ik moeten beslissen mijzelf en mijn gezin in veiligheid te stellen door te vertrekken vanuit Frans-Guyana.

Ik had dat graag anders gezien, maar de situatie maakte deze route onvermijdelijk.

Ik betreur de gang van zaken ten zeerste. Ik heb met veel plezier in Suriname gewoond en gewerkt en ben daar bevriend geraakt met vele personen. Dat zal ik zeer missen.

Ik betreur in het bijzonder ook dat de president-commissaris, Xaviera Jessurun, met wie ik in het crisisteam nauw en heel goed heb samengewerkt, ook haar functie heeft moeten neerleggen.

Suriname is een prachtig land, met trotse inwoners met een rijke historie en een in potentie gouden toekomst.

Suriname verdient dan ook een goed geleide en efficiënte eigen luchtvaartmaatschappij en heeft deze, ook uit concurrentieoverwegingen gezien de stijgende ticket- en vrachtprijzen bij de concurrentie, in mijn ogen hard nodig.

Ik hoop dan ook van harte dat het herstructureringsplan onder de nieuw aangetreden leiding alsnog snel zijn beslag krijgt.

Van verwijtbaar handelen, laat staan strafrechtelijk handelen, mijnerzijds is volstrekt geen sprake, maar ik had helaas bepaald niet de indruk dat op dit moment voldoende aandacht zou bestaan om mijn kant van het verhaal onbevangen aan te horen en te onderzoeken.

Dat laat uiteraard onverlet dat ik graag bereid ben medewerking te verlenen aan verder onderzoek.

Ik zal de betrokken partijen laten weten dat ik hiertoe bereikbaar ben via mijn advocaten.