Dc Wanica-Noordwest oriënteert zich in onder water gelopen gebieden

GFC NIEUWSREDACTIE- Door de aanhoudende neerslag van de afgelopen dagen zijn vele gebieden onder water gelopen.

De aanhoudende regens en de hoge waterstand in de Saramaccarivier zorgen ervoor dat het water ondanks de opschoningswerkzaamheden niet kan wegstromen. Hierdoor is er ook water tot in de huizen van de bewoners binnengedrongen.

Districtscommissaris Suraksha Hirasingh van Wanica-NoordWest heeft zich op 25 mei wederom georiënteerd in diverse buurten samen met het DNA-lid Mohabali en RR-leden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Honderd procent loonsverhogingen in Suriname niet alleen voor medisch personeel

De burgermoeder bracht onder andere een bezoek aan de Triveraweg en de Leidingen 14 en 15.

Er is getracht waar mogelijk gelijk acties te ondernemen in samenwerking met het Ministerie van Openbare werken.

Zo is ondertussen gisteren een mini HGM-machine begonnen met het opschonen van de lozingen aan de Triveraweg.

Ook zijn er afspraken gemaakt voor een lange boom machine die vandaag zal starten met de lozingen van Leiding 14.

Vermeldenswaard is dat Leiding 16 reeds is opgehaald en is er reeds een aanvang gemaakt met het opschonen van de lozingen van Leiding 17.

Het districtscommissariaat is al geruime tijd bezig met het opschonen van de lozingen in diverse gebieden. Dit wordt gedaan in samenwerking met het Ministerie van Openbare Werken en het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

Overige berichten