fbpx

Dc Saramacca en DNA-lid Debie bespreken problemen met EZ-minister

GFC NIEUWSREDACTIE- De districtscommissaris van Saramacca (Suriname), Sherin Bansi-Durga, heeft maandag samen met het DNA-lid Radjendre Debie een gesprek gehad met de minister van Economische Zaken Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Rishma Kuldipsing en staf.

Met de minister is er gesproken over de volgende onderwerpen:

De prijscontrole en prijsbewaking van de goederen in de winkels, waaronder het model van Saramacca van prijscontrole en prijsbewaking waarbij de winkels per ressort wekelijks worden aangedaan en gecontroleerd door de daartoe opgeleide bestuursambtenaren.

De prijzen van deze basisgoederen, conform de lijst van EZOTI, worden per winkel gepubliceerd op de FB-pagina van BIC Saramacca. Hierdoor worden consumenten in de ressorten in de gelegenheid gesteld om vooraf een prijsvergelijking te maken.

Aangezien deze bestuursambtenaren volgens afspraak met de gewezen minister, Saskia Walden, middels een ministeriële beschikking zouden worden belast om ook bekeuringen en boetes op te leggen aan overtreders van de wettelijke regelingen op dit stuk, is de huidige minister gevraagd om hier alsnog invulling aan te geven.

De minister en haar staf hebben aangegeven dat het prijscontrole en prijsbewakingsproject Saramacca een goede basis biedt om vanuit de basis de prijzen te controleren in een samenwerking tussen de belanghebbenden. Ter ondersteuning hiervan zal door het ministerie in elk district een afdeling van de Economische Controle Dienst (ECD) worden gestart.

BEKIJK OOK
RBTP houdt drie vuurwapengevaarlijke verdachten aan

Het besluit van de minister is dan ook dat er op donderdag een werkgroep zal worden geïnstalleerd bestaande uit medewerkers van het ministerie en het commissariaat van Saramacca om het prijscontrole en prijsbewakingsproject Saramacca verder te perfectioneren. Hierna zal dit project worden besproken met de districtscommissarissen van de overige districten ter implementatie.

Door DNA-lid Debie is ook aangegeven dat de wereldmarktprijs van tarwe na bemiddeling van Turkije in het in het conflict tussen Rusland en Oekraïne over de export van tarwe flink omlaag is gegaan zonder dat wij hier iets van merken in de prijs. De minister gaf aan dat zij reeds bezig is met stakeholders om deze kwestie te bekijken.

Verder is ook onder de aandacht van de minister gebracht de maandelijkse verhogingen van de rijstprijs. Hier gaf de minister aan dit te zullen bespreken met haar collega van LVV. Ook is het ministerie van EZOTI doende om rijst toegevoegd te krijgen op de lijst van basisgoederen om zodoende de prijsopdrijvingen van rijst te controleren.