fbpx

Dc Bhola: “Streven naar meer groen en leefbaarheid voor Paramaribo in 2023”

GFC NIEUWSREDACTIE- “2022, staat ten einde en straks zullen wij gezamenlijk het nieuwe jaar verwelkomen. Als land, maar zeker ook als stad Paramaribo hebben wij veel ups en downs gekend in het afgelopen jaar. Dieptepunten, maar ook vele belangrijke hoogtepunten,” stelt districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost (Suriname).

De functionaris geeft aan dat er enkele mooie en vooral belangrijke projecten geïnitieerd zijn om de ordening, leefbaarheid en veiligheid van Paramaribo te vergroten.

Het Commissariaat werkt samen met verschillende stakeholders om de gestelde doelen te realiseren. Dc Bhola heeft onder woorden gebracht dat het goede werk ook in 2023 voortgezet zal worden. De nadruk zal volgens hem vooral liggen op het vergroten van stedelijk groen en bevorderen van leefbaarheid in Paramaribo.

“Onderhoud is behoud,” vervolgt de burgervader. In 2023 zal de bestuursdienst verder versterkt worden, middels capaciteitstrainingen en workshops. Het is belangrijk dat regels worden nageleefd.

Belangrijke bepalingen zijn verankerd in de wet Regionale ontwikkeling. Alle vergunninghouders zullen worden getoetst op het naleven van de bepalingen.

BEKIJK OOK
Handtekening minister EZ misbruikt voor ontheffing aan ondernemer voor import meerdere voertuigen

Buurten zullen meer aandacht krijgen en sport en recreatiefaciliteiten zullen in samenwerking met buurtorganisaties en ressortraden verbeterd worden.

De burgervader geeft aan dat in samenwerking met NGO’s er op gemeenschapsniveau er meer aandacht besteed zal worden aan stedelijk groen. “Dat is belangrijk, omdat veel bomen bij elkaar zorgen voor een laag CO2 gehalte. Bomen zorgen ook voor koelere omgevingen.”

In het afgelopen jaar is er aanvang gemaakt met het resocialiseren van thuis en daklozen. Dat project loopt goed, stelt Bhola.

De Waterkant en de buurt rondom de Centrale Markt wordt aangepakt en wordt in een nieuw, modern en hygiënische vorm omgezet. Het project voor meer openbare toiletten vordert ook.

Al met al is het 2022 een bewogen jaar geweest. Samen met alle stakeholders zal ook 2023 tot een goed eind gebracht worden besluit de dc. Aan de totale samenleving wordt een voorspoedig nieuwjaar toegewenst.