fbpx

DA’91: intimiderend gedrag Guyana onacceptabel

GFC NIEUWSREDACTIE- DA’91 maakt zich steeds meer zorgen om de wijze waarop er inhoud wordt gegeven aan de diplomatieke relatie met buurland Guyana.

Recente intimiderende en beledigende uitspraken van de president en vicepresident van Guyana aangaande vermeende afspraken voor verstrekking van 150 visserijvergunningen door de regering Santokhi zijn absoluut onacceptabel.

De Guyanese regering schroomt niet om Suriname haar imago op internationaal niveau te schaden door het af te tekenen als onbetrouwbaar.

Bovendien bewijzen de uitspraken van Guyana dat dit buurland geen greintje respect heeft voor de wet- en regelgeving van ons land evenmin voor de minister van LVV. Het is zeer bedenkelijk dat de Surinaamse regering deze minachtende wijze van optreden door Guyana niet resoluut afwijst.

In plaats dat Suriname de eer van ons land in bescherming neemt, evenals haar afkeuren uitspreekt over de chantage van Guyana over de eventuele samenwerking over een gasstrategie.

Het is absoluut onacceptabel dat Guyana dreigt om Surinaamse ondernemers die in lijn met wet en regelgeving in Guyana ondernemen nu te bedreigen als represaille en chantage voor het verkrijgen van 150 visvergunningen die tegen alle regels in Suriname indruisen.

Nog opmerkelijker is dat terwijl dit alles zich afspeelt, de gunning voor het bouwen van een brug over onze Corantijn rivier blijkbaar plaatsvindt in Guyana. De indruk zou kunnen ontstaan dat Guyana gelijke rechten heeft op deze brug, wat absoluut niet zo kan zijn.

De rivier behoort Suriname toe, en het bouwen van een brug daarover moet in de eerste plaats Suriname ten goede komen en in Suriname beslist worden. Echter blijkt dat het grootste belang voor deze brug in Guyana ligt en erger nog dat de besluitvorming daar plaatsvindt.

Bovendien gaat Guyana rustig voort om het Tigrigebied zoals wij dat kennen bezet te houden en ook daar zien wij dat de Surinaamse regering geen enkele stap zet om dit probleem serieus op te lossen.

Bovenstaande roept terecht de vraag op waarom de Surinaamse regering en met name de president steeds het hoofd buigt voor de Guyanese regering. Wat voor informatie of overhand heeft de Guyanese regering over de Surinaamse regeerders met als gevolg dat de kredietwaardigheid van Suriname te grabbel gegooid wordt?

BEKIJK OOK
Ramdin bepleit versterking bilaterale relatie met Venezuela

Opmerkelijk is dat het feit dat de president van Suriname momenteel Voorzitter is van de Caricom, geen enkele terughoudendheid als gevolg heeft in de brutale wijze waarop de Guyanese leiding meent ons land en haar regering te adresseren.

Niet alleen wordt ons land telkenmale voor schut gezet door met name ons buurland Guyana als een onbetrouwbare staat, maar ons bedrijfsleven wordt nu letterlijk bedreigd door een buur die geen greintje respect toont voor onze soevereiniteit! Wij zijn zeker geen voorstander van agressie, maar over ons laten lopen kan nimmer de oplossing zijn.

DA’91 doet een dwingend beroep op de regering om alvorens over te gaan tot samenwerking op welk gebied dan ook de positie van Suriname te herevalueren en een nationaal gedragen standpunt in te nemen.

Ten eerste doen wij een dringend beroep op de minister van LVV om alle illegale vaartuigen gelijk uit onze wateren te verwijderen.

Voorts stellen wij de regering dan ook voor om de agenda voor de toegezegd High Level ontmoeting als volgt in te richten:

– Het historisch grensgeschil “Tigri-driehoek, het gebied tussen de Boven-Corantijn en de Coeroeni-rivier op te lossen met inzet van internationale rechtsmiddelen.

– Voortgang bouw van de brug is afhankelijk van de volledige terugtrekking en demilitarisering door Guyana uit het bezette gebied en uit de Surinaamse wateren

De regering Santokhi moet nu een keertje inhoud geven aan hun grondwettelijke opdracht en tegengas geven aan het internationaal diplomatieke spel dat Guyana speelt.

Als volk verdienen wij veel beter! Wij eisen daarom ook: Regering Santokhi toon leiderschap en sta hard voor het Surinaamse belang.

Ons Surinaams volk verdient beter!