Consultaties starten voor nieuw ontwerp historische Waterkant

GFC NIEUWSREDACTIE- Het contract voor het ontwerpen van een nieuw en modern gezicht van de historische Waterkant is in februari dit jaar getekend en de publieke consultaties zullen vanaf midden april van start gaan.

Er zijn reeds gesprekken gevoerd met verschillende Ministeries en overheidsinstanties. Voor de uitvoering van dit contract is het consortium ILACO/RoyalHaskoningDHV (RHDHV)/IBT Engineering Consultants aangetrokken.

Dit initiatief is onderdeel van een IDB-lening en valt onder de Paramaribo Urban Rehabilitation Program (PURP).

Deze lening wordt gesloten onder supervisie van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de vertegenwoordiger is het Directoraat Cultuur.

De Waterkant is één van de belangrijkste publieke plaatsen in het historisch centrum Paramaribo dat ook door de UNESCO gerekend wordt tot het Werelderfgoed.

Het is dus belangrijk om dit deel van onze stad te onderhouden.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Jaar lang gratis hamburgers bij tatoeage

Het nieuw ontwerp omvat de herinrichting en verfraaiing van de Waterkant om zo een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid, de bevordering van toerisme alsook verbeterde mobiliteit binnen het projectgebied.

Het gebied omvat het gedeelte tussen het Fort Zeelandia en het Waaggebouw met daarbinnen geselecteerde wegen en openbare ruimten.

Om te komen tot een definitief ontwerp van de Waterkant is breed maatschappelijk draagvlak gewenst.

Daarom zal in de periode april – mei 2021 een eerste overlegronde met belanghebbenden en geïnteresseerde partijen plaatsvinden, middels stakeholderworkshops.

De workshops zijn bedoeld om:

het publiek nader te informeren over bestaande voorstellen;
De voorstellen te valideren op basis van de huidige omstandigheden en
Additioneel bijdragen in te winnen om te komen tot het definitief ontwerp.

Tijdens de workshops zal het overleg zich concentreren op eerdergenoemde thema’s t.w.:

Mobiliteit /verkeerscirculatie;
Stads- en landschapsarchitectuur (inclusief inrichting Waterkant ter bevordering van levendigheid in het gebied)
Toegankelijkheid en relatie Waterkant met de omgeving (verbinding met de rivier en met de historische binnenstad).

De resultaten van de workshops zullen worden gebruikt om het ontwerp te valideren en zo nodig te herzien en te finaliseren.

De verwachting is dat er een eerste voorbeeld ontwerp gepresenteerd wordt in september, na goedkeuring van UNESCO en de overheid, en een finaal ontwerp in november 2021.

Overige berichten