fbpx

Commewijne heeft Agrarische Adviesraad

GFC NIEUWSREDACTIE- Districtscommissaris Mohamedshafiek Radjab van Commewijne (Suriname) heeft een tien leden tellende Agrarische Adviesraad – met als adviseur de agronoom Rajindre Debie – geproclameerd en geïnstalleerd.

Dit vond plaats op 27 januari in aanwezigheid van minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De adviesraad zal als klankbord dienen voor de districtscommissaris en het ministerie van LVV.

De wet Regionale Organen bepaalt namelijk dat de districtscommissaris de nodige maatregelen zal nemen en voor zover dit in zijn vermogen ligt door middel van voorstellen de economische ontwikkeling, welvaart en het welzijn van zijn district zal bevorderen.

In de adviesraad hebben agrariërs van alle zes ressorten van het district Commewijne zitting.

De raad stelt zich ten doel de burgervader en de minister van LVV te adviseren over de agrarische ontwikkeling in het district in de sectoren groenten en fruit, rijst, veeteelt, pluimvee en visserij.

Het orgaan zal in overleg met districtscommissaris Radjab en minister Sewdien vooral advies uitbrengen en voorstellen doen betreffende landbouwonderzoek en -voorlichting, bijenteelt, veeteelt, visserij, aquacultuur, inputvoorziening, natte en droge infrastructuur, grondenproblematiek alsook afzet en export.

Met dit bestuursorgaan is er een platform gecreëerd voor de agrariërs in het district om maandelijks de knelpunten te bespreken en oplossingen aan te dragen. Deze werkwijze moet jongeren interesseren om weer de landbouw als beroep te kiezen.

Dc Mohamedshafiek benadrukte bij de installatie dat de crisis in het land alleen aangepakt kan worden door totale mobilisatie en participatie van het volk. Bevolkingsparticipatie betekent dat het bestuur zich open zal stellen voor participatie van de burgers.

Het gaat volgens de burgervader om een luisterende, toegankelijke en ontvankelijke overheid die reageert en in beweging komt.

De burgers zullen op hun beurt in staat zijn om hun verlangens en belangen duidelijk kenbaar te maken. De Agrarische Adviesraad zal hierin een belangrijke rol spelen.

“Het bevorderen van welvaart en welzijn vraagt om mobilisatie van alle natuurlijke en menselijke hulpbronnen. Met mobilisatie en participatie beogen wij de bevolking van Commewijne op een doelmatige wijze te betrekken in de opbouw van Suriname”, aldus de burgervader.

Minister Sewdien toonde zich ingenomen met de uitnodiging van de Agrarische Adviesraad Commewijne en de districtscommissaris. Hij noemde het initiatief van de agrariërs om zelf een adviesraad in het leven te roepen zeer prijzenswaardig.

De bewindsman meent dat dit een voorbeeld moet zijn voor de overige districten, waarbij de particuliere sector zelf initiatieven onderneemt, problemen identificeert en oplossingsmodellen aandraagt.